Egzamin Ósmoklasisty

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021

Uwaga ósmoklasiści ❗️ Ogłoszono terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze informacje na stronie Ministerstwa

Arkusze próbne 2020 – egzamin ósmoklasisty

Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych

Materiały dodatkowe Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zestawy zadań powtórkowych!

Jak mądrze wybierać i wspierać – poradnik rekrutacji