Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Godziny pracy specjalistów:

od 29.01.2024 – 21.06.2024 r.

PEDAGOG SZKOLNY – Dominika Olszewska

 Poniedziałek
8.00-12.00
 Wtorek
8.00-14.00
 Środa
8.00-14.00
 Czwartek
8.00-14.00
 Piątek
8.00-15.00

PSYCHOLOG – Oksana Kowalczyk

 Poniedziałek
11.50-15.00
 Wtorek
10.50-15.50
 Środa
10.50-15.50
 Czwartek
10.50-15.50
 Piątek
11.50-15.50

PSYCHOLOG – Angelika Stolarczyk

 Poniedziałek
6.55-12.55
 Wtorek
8.55-14.55
 Środa
8.50-13.40
 Czwartek
8.50-13.15
 Piątek
7.50-9.50

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY- Kinga Kalbarczyk-Smarż

 Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek

LOGOPEDA – Katarzyna Wysoczyńska

 Poniedziałek
12.00-16.00
 Wtorek 
12.00-17.00
 Środa
11.00-17.00
 Czwartek
12.00-16.00
 Piątek
12.00-16.00