Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Godziny pracy specjalistów:

PEDAGOG SZKOLNY – Dominika Olszewska

 Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek

PSYCHOLOG – Oksana Kowalczyk

 Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek

PSYCHOLOG – Daria Matynia

 Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY- Monika Gawkowska

 Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek

LOGOPEDA – Katarzyna Wysoczyńska

 Poniedziałek
 Wtorek 
 Środa
 Czwartek
 Piątek