Rada Rodziców

Szanowni Rodzice,
działalność Rady Rodziców w szkole opiera się o zatwierdzony Regulamin, a założeniem i celem jej działania jest reprezentowanie interesów Uczniów i Ich Rodziców w codziennym funkcjonowaniu szkoły, jak również w zakresie działań strategicznych, o charakterze długofalowym. Obszar działania RR jest szeroki, często dotyczy spraw organizacyjnych, czasem nawet technicznych, w tym także inicjatyw mających charakter prewencyjny w zakresie, w jakim dotyczą sytuacji niepożądanych, zidentyfikowanego ryzyka itp. Rada, na co dzień współpracuje z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną oraz pracownikami szkoły, często będąc inicjatorem działań, ich współorganizatorem lub współrealizatorem.

Pierwsza Rada Rodziców została powołana do życia 13.09.2017 r. Aby RR mogła działać zgodnie z założonym planem, niezbędne są zasoby finansowe, a podstawowym ich źródłem, oprócz pozyskiwanych akcji sponsorskich, jest Państwa finansowanie. Założeniem podstawowym i regułą funkcjonowania RR jest jawność wydatków, przepływów finansowych, umów, jak również dostępność dokumentów RR. Treści wszystkich uchwał wraz z załącznikami są dostępne u przedstawicieli RR. Skany uchwał, które są istotne lub stanowią o zasadach postępowania i powinny być dostępne dla Rodziców Uczniów w sposób ciągły, są zamieszczane w zakładce Uchwały na www szkoły oraz w dzienniku Librus w dedykowanej zakładce – Organizacja/Pliki szkoły.

Chcielibyśmy, aby wszyscy Państwo mieli wpływ na ciągłe ulepszanie działania szkoły w celu poprawy warunków pobytu i nauki Naszych Dzieci. Tym samym gorąco dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcamy Państwa do dalszego uczestnictwa w pracach Rady. Tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji ku temu – zapraszamy.

Uwaga: nastąpiła zmiana numeru rachunku. Konto w Banku Pocztowym zostało zamknięte.

Ustalona wysokość składki rocznej w roku szkolnym 2023/2024 to 130 PLN / uczeń
Zwrot Bonus 20 PLN – 90% wpłat klasy w terminie do 30 listopada 2023
Zwrot Bonus 10 PLN – 90% wpłat klasy w terminie do 31 grudnia 2023

DZIĘKUJEMY Wszystkim, którzy angażują się w pracę na rzecz Szkoły. Kontakt z RR posiadają Państwo poprzez Przewodniczących klas. Z prezydium RR mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem systemu Librus.

Z poważaniem,
Rada Rodziców