Oddziały sportowe

Klasa sportowa w Szkole Podstawowej im. gen. M. Zaruskiego w Zielonkach-Parceli!!!

Aby młody człowiek był wszechstronnie rozwiniętym, zrównoważonym i zdrowym człowiekiem, powinien uprawiać sport.

To prozaiczne stwierdzenie. Ale prawdziwe.

Nie ma nic lepiej kształtującego charakter niż trening z rówieśnikami, pozytywne zmęczenie, świadomość własnego ciała i podejmowanie wyzwań mimo trudności.

Nie ma nic lepszego.

Już niebawem rusza rekrutacja do IV klasy sportowej o profilu: lekkoatletyka (dziewczęta) i piłka nożna (chłopcy)!!!

Nauka w klasie sportowej to:

  • wszechstronny rozwój młodego człowieka
  • codzienna dawka ruchu
  • ciągłość szkolenia sportowego
  • dyscyplina, systematyczność, zaangażowanie
  • mocny charakter i zdrowe nawyki
  • wspólna pasja – obozy, zawody, wyjazdy
  • reprezentowanie szkoły w międzyszkolnej rywalizacji sportowej
  • nauka i sport to najlepsze połączenie!

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko wzrastało harmonijnie, miało zapewnioną odpowiednią dawkę ruchu i rozwijało swoje talenty – aplikuj do oddziału sportowego!

O naszych sukcesach można poczytać tutaj: https://szkola-zielonki.pl/kategoria/sport/

W ramach rekrutacji podstawowej, w wyniku próby sprawności fizycznej z 22 marca 2024 r., kwalifikację do IV oddziału sportowego uzyskało 22 uczniów.

W IV oddziale sportowym pozostały 3 wolne miejsca (2 miejsca do grupy dziewcząt, 1 miejsce do grupy chłopców). Na wolne miejsca odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Próba sprawności fizycznej w ramach rekrutacji uzupełniającej – 10 maja 2024 r. godz. 16:00 (wejście główne do hali GOSiR w Zielonkach-Parceli).

Stosowne dokumenty kandydatów prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Harmonogram rekrutacji do oddziałów sportowych

na rok szkolny 2024/2025

Klasa IV – lekkoatletyka (dziewczęta) / piłka nożna (chłopcy)

  Postępowanie rekrutacyjne do klasy IV sportowej  
Od 18 do 22 marca do godz. 16:00Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do klasy IV sportowej wraz z orzeczeniem               o bardzo dobrym stanie zdrowia wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. w sekretariacie szkoły
22 marca godz. 16:00Próba sprawności fizycznej.   UWAGA Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.boisko/bieżnia/hala GOSiR w Zielonkach-Parceli
26 marca godz. 15:00Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.tablica przy kancelarii
27 marca godz. 13:00Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.tablica przy kancelarii
Od 27 marca, godz. 13:00 do 11 kwietnia, do godz. 16:00  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy IV sportowej.  w sekretariacie szkoły
12 kwietnia godz. 15:00  Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.  tablica przy kancelarii
  Procedura odwoławcza  
  od 1 kwietnia  – Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.  
– Rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.   Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Dokumenty