Harmonogram roku

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021

I semestr – 01.09.2020 – 17.01.2021

II semestr – 18.01.2021 – 25.06.2021

01.09.2020 r.Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021
09.09.2020 r.
godz. 17.00 – klasy 0-IIIgodz. 18.30 – klasy IV-VIII
Spotkanie informacyjne z wychowawcami, powołanie rad klasowych, informacja o wymaganiach edukacyjnych, przedstawienie programu wychowawczego, procedur obowiązujących w szkole.Zapoznanie uczniów kl. VIII i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowanie rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań
21.10.2020 r.
godz. 17.00 – klasy 0-IIIgodz. 18.30 – klasy IV-VIII
Zebranie z rodzicami– informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania rozwoju uczniów
02.11.2020 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedegogicznej
Listopad 2020 r.Zebrania z rodzicami – w miarę potrzeb, termin ustalany indywidualnie z wychowawcą
Grudzień 2020 r.Próbny egzamin ósmoklasisty
09.12.2020 r.
godz. 17.00 – klasy 0-IIIgodz. 18.30 – klasy IV-VIII
Zebranie z rodzicami– informacja o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami semestralnymi oraz nagannymi ocenami zachowania
23.12.2020 – 31.12.2020Zimowa przerwa świąteczna
08.01.2021 r.Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych
04.01.2021 – 05.01.2021Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedegogicznej
13.01.2021 r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
18.01.2021 – 31.01.2021Ferie zimowe
02.02.2021 r.Rada Podsumowująca I semestr
17.03.2021 r.
godz. 17.00 – klasy 0-IIIgodz. 18.30 – klasy IV-VIII
Zebranie z rodzicami– informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania rozwoju uczniów
01.04.2021 – 06.04.2021 r.Wiosenna przerwa świąteczna
Kwiecień 2021 r.Zebrania z rodzicami – w miarę potrzeb, termin ustalany indywidualnie z wychowawcą
12.05.2021 r.Zebranie z rodzicami– informacja o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami półrocznymi oraz nagannymi ocenami zachowania
04.06.2021 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedegogicznej
16.06.2021 r.Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
18.06.2021 r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
25.06.2021 r.Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021
28.06.2021 r.Rada Podsumowująca II semestr
26.06.2021 – 31.08.2021 r.Ferie letnie
Zmiana czcionki