Harmonogram roku

Harmonogram roku szkolnego 2023/2024

I semestr – 04.09.2023 – 12.01.2024

II semestr – 29.01.2024 – 21.06.2024

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 2 listopada
  • 3 listopada
  • 2 maja
  • 14 maja
  • 15 maja
  • 16 maja
  • 31 maja
01.09.2023 r. godz. 10.00piątekRada Pedagogiczna rozpoczynająca pracę w roku szkolnym 2023/2024
04.09.2023 r.
klasy 1-3 – godz. 9
klasy 4-8 – godz. 11
piątekRozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024
12.09.2023 r.
17.30
wtorekZebrania z Rodzicami uczniów oddziałów przedszkolnych
12.09.2023 r.
18.00
wtorekZebrania z Rodzicami uczniów klas 1-3
12.09.2023 r.
18.00
środaZebrania z Rodzicami uczniów klas 4-8
13.09.2023 r. godz. 16.00środaRada Pedagogiczna
15.11.2023 r. godz. 16.00środaRada Pedagogiczna śródokresowa
21.11.2023 r. godz. 17.00-19.00wtorekDzień otwarty dla Rodziców klas 1-3
22.11.2023 r. godz. 17.00-19.00środaDzień otwarty dla Rodziców klas 4-8
11.12.2023 r.poniedziałekOstateczny termin wystawienia proponowanych ocen niedostatecznych i nagannych
25.12.2023 – 31.12.2024Zimowa przerwa świąteczna
05.01.2024 r.piątekOstateczny termin wystawienia ocen za I półrocze
08.01.2024 r. godz. 16.00poniedziałekRada klasyfikacyjna śródroczna za I półrocze
9.01.2024 r. godz. 18.00wtorekZebrania z Rodzicami klas 1-3
10.01.2024 r. godz.18.00środaZebrania z Rodzicami klas 4-8
15.01.2024 – 28.01.2024 r.Ferie zimowe
MarzecRekolekcje wielkopostne
28.03-02.04.2024 r.Wiosenna przerwa świąteczna
03.04.2024 r. godz. 16.00środaRada Pedagogiczna śródokresowa
09.04.2024 r. 17.00-19.00wtorekDzień otwarty dla Rodziców klas 1-3
10.04.2024 r. 17.00-19.00środaDzień otwarty dla Rodziców klas 4-8
08.05.2024 r.środaOstateczny termin wystawienia proponowanych rocznych ocen niedostatecznych i nagannych
14-16.05.2024 r. godz. 9.00wtorek
środa
czwartek
Egzamin ósmoklasisty
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21.05.2024 r. godz. 18.00wtorekZebrania z Rodzicami klas 1-3
22.05.2024 r. godz. 18.00środaZebrania z Rodzicami klas 4-8
07.06.2024 r.piątekOstateczny termin wystawienia ocen rocznych
12.06.2024 r. godz. 16.00środaRada Pedagogiczna klasyfikacyjna
13.06.2024 r.piątekBal 8 klas
17.06.2024 r. godz. 16.00poniedziałekRada Pedagogiczna – przyjęcie wyników klasyfikacji
21.06.2024 r.piątekUroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024
24.06.2024 r.poniedziałekRada Podsumowująca rok szkolny 2023/2024
22.06.2024 – 31.08.2024 r.Ferie letnie
26-27.08.2024 r.Egzaminy poprawkowe
28.08.2024 r.środaRada pedagogiczna rozpoczynająca pracę w roku szkolnym 2024/2025

Dyrektor Szkoły zastrzega sobie możliwość zmian w uzasadnionych przypadkach.