Harmonogram roku

Harmonogram roku szkolnego 2022/2023

I semestr – 01.09.2022 – 22.01.2023

II semestr – 23.01.2023 – 23.06.2023

01.09.2022 r.Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023
07.09.2022 r.
godz. 17.00 – klasy 0-IIIgodz. 18.30 – klasy IV-VIII
Spotkanie informacyjne z wychowawcami, powołanie rad klasowych, informacja o wymaganiach edukacyjnych, przedstawienie programu wychowawczego, procedur obowiązujących w szkole. Zapoznanie uczniów kl. VIII i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowanie rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań
19.10.2022 r.
godz. 17.00 – klasy 0-IIIgodz. 18.30 – klasy IV-VIII
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania rozwoju uczniów
Październik 2022Próbny egzamin ósmoklasisty
31.10.2022 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej
Listopad 2022 r.Zebrania z rodzicami – w miarę potrzeb, termin ustalany indywidualnie z wychowawcą
Grudzień 2022 r.Próbny egzamin ósmoklasisty
14.12.2022 r.
godz. 17.00 – klasy 0-IIIgodz. 18.30 – klasy IV-VIII
Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami semestralnymi oraz nagannymi ocenami zachowania
23.12.2022 – 31.12.2022Zimowa przerwa świąteczna
13.01.2023 r.Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych
17.01.2023 r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas 0-3
18.01.2023 r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas 4-8
23.01.2023 r.Rada Podsumowująca I semestr
25.01.2023 r.
godz. 17.00 – klasy 0-IIIgodz. 18.30 – klasy IV-VIII
Zebranie semestralne – analiza postępów i osiągnięć edukacyjnych zespołu klasowego, podsumowanie pracy w I semestrze
13.02.2023 r. – 26.02.2023 r.Ferie zimowe
Marzec 2023 r.
28-29.03.2023 r.
Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki
Dni wolne od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej
30.03.2023 r.Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
22.03.2023 r.
godz. 17.00 – klasy 0-3
godz. 18.30 – klasy IV-VIII
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania rozwoju uczniów
06.04.2023 – 11.04.2023 r.Wiosenna przerwa świąteczna
Kwiecień 2023 r.Zebrania z rodzicami – w miarę potrzeb, termin ustalany indywidualnie z wychowawcą
02.05.2023 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej
10.05.2023 r.Zebranie z rodzicami– informacja o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami półrocznymi oraz nagannymi ocenami zachowania
23.05.2023 r. (wtorek) – godz. 9:00Egzamin Ósmoklasisty – język polski / Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.05.2023 r. (środa) – godz. 9:00Egzamin Ósmoklasisty – matematyka / Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
25.05.2023 r. (czwartek) – godz. 9:00Egzamin Ósmoklasisty – język obcy / Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
09.06.2023 r.Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
09.06.2023 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedegogicznej
15.06.2023 r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
23.06.2023 r.Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022
25.06.2023 r.Rada Podsumowująca II semestr
24.06.2023 – 31.08.2023 r.Wakacje letnie