Harmonogram roku

Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

I semestr – 01.09.2021 – 30.01.2022

II semestr – 31.01.2022 – 24.06.2022

01.09.2021 r.Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022
08.09.2021 r.
godz. 17.00 – klasy 0-IIIgodz. 18.30 – klasy IV-VIII
Spotkanie informacyjne z wychowawcami, powołanie rad klasowych, informacja o wymaganiach edukacyjnych, przedstawienie programu wychowawczego, procedur obowiązujących w szkole. Zapoznanie uczniów kl. VIII i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowanie rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań
20.10.2021 r.
godz. 17.00 – klasy 0-IIIgodz. 18.30 – klasy IV-VIII
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania rozwoju uczniów
Październik 2021Próbny egzamin ósmoklasisty
02.11.2021 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej
12.11.2021 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej
Listopad 2021 r.Zebrania z rodzicami – w miarę potrzeb, termin ustalany indywidualnie z wychowawcą
Grudzień 2021 r.Próbny egzamin ósmoklasisty
15.12.2021 r.
godz. 17.00 – klasy 0-IIIgodz. 18.30 – klasy IV-VIII
Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami semestralnymi oraz nagannymi ocenami zachowania
23.12.2021 – 31.12.2021Zimowa przerwa świąteczna
07.01.2022 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej
15.01.2022 r.Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych
19.01.2022 r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
24.01.2022 r.Rada Podsumowująca I semestr
26.01.2022 r.
godz. 17.00 – klasy 0-IIIgodz. 18.30 – klasy IV-VIII
Zebranie semestralne – analiza postępów i osiągnięć edukacyjnych zespołu klasowego, podsumowanie pracy w I semestrze
31.01.2022 r. – 13.02.2022 r.Ferie zimowe
Marzec 2022 r.Próbny egzamin ósmoklasisty
23.03.2022 r.
godz. 17.00 – klasy 0-3
godz. 18.30 – klasy IV-VIII
Zebranie z rodzicami – informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania rozwoju uczniów
14.04.2022 – 19.04.2022 r.Wiosenna przerwa świąteczna
Kwiecień 2022 r.Zebrania z rodzicami – w miarę potrzeb, termin ustalany indywidualnie z wychowawcą
02.05.2022 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej
11.05.2022 r.Zebranie z rodzicami– informacja o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami półrocznymi oraz nagannymi ocenami zachowania
24.05.2022 r. (wtorek) – godz. 9:00Egzamin Ósmoklasisty – język polski / Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
25.05.2022 r. (środa) – godz. 9:00Egzamin Ósmoklasisty – matematyka / Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
26.05.2022 r. (czwartek) – godz. 9:00Egzamin Ósmoklasisty – język obcy / Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.06.2022 r.Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
17.06.2022 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedegogicznej
20.06.2022 r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
24.06.2022 r.Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022
27.06.2022 r.Rada Podsumowująca II semestr
25.06.2022 – 31.08.2022 r.Wakacje letnie
Zmiana czcionki
Wysoki kontrast