Misja, wizja, wartości

MISJA

Chcemy, aby każdy uczeń otrzymał:
dobre wychowanie, rzetelną naukę, sprawność fizyczną,
zaangażowanie społeczne i pogodę ducha osadzoną w kulturze.
Chcemy by był samodzielny, potrafił podejmować decyzje
i świadomie korzystać z dobrodziejstw otaczającego świata.

WIZJA

Zanurzeni w: Języku, Kulturze, Sporcie…

WARTOŚCI

Chcemy, aby nasza szkoła była nie tylko miejscem rozwoju intelektualnego,
ale również podwórkiem tzn. przestrzenią rozwijania swoich zainteresowań i pasji
oraz domem, w którym każdy czuje się potrzebny, szanowany i kochany.