Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, współfinansowanego przez 🇪🇺 Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Projekt będzie realizowany przez 18 miesięcy, do 29.06.2025r. Do projektu zakwalifikowało się 19 nauczycieli z naszej szkoły.

Podczas intensywnego programu szkoleniowego pedagodzy zdobędą nowe umiejętności i narzędzia, które pozwolą im jeszcze skuteczniej wspierać swoich uczniów w osiąganiu ich celów. Uczestnicy projektu będą podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe doświadczenia zawodowe na 🎓📚 kursach językowych i metodycznych w takich krajach jak 🇮🇪 Irlandia, 🇲🇹 Malta, 🇨🇾 Cypr i 🇪🇸 Hiszpania. ✈️ Wyjazdy te będą stanowiły świetną okazję do poznania nowoczesnych metod nauczania i 💡 innowacyjnych form doskonalenia oraz nawiązać 🌍 międzynarodowe kontakty z pozostałymi uczestnikami szkoleń. Uczestnicy programu, zamierzają podzielić się rezultatami z innymi nauczycielami naszej szkoły oraz innych szkół na terenie całej Gminy Stare Babice.

Program otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 253 937,66 zł.

Nauczyciele naszej szkoły w celu wzbogacenia warsztatu pracy wyjeżdżają na następujące kursy:

UczestnicyKursPaństwo
Dorota Klee – AdamowiczAngielski Ogólny 30+
[ECM-G] Kurs ogólny języka angielskiego Ucz się i nawiązuj kontakty z ludźmi w podobnym wieku!

Nasz kurs języka angielskiego ogólnego pozwoli Ci na praktyczne zrozumienie angielskiego i poprawi Twoją płynność wypowiedzi. Sprawimy, że będziesz czuł się pewniej w posługiwaniu się językiem. Rozwiniesz tu wszystkie umiejętności komunikacyjne: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie.  
Malta St. Julians
Patrycja Milej Magdalena Łada Aleksandra HarabinHiszpański Ogólny
[AIL-G2] Nasz intensywny kurs hiszpańskiego w Maladze to idealny sposób na szybką naukę i nabranie pewności siebie w korzystaniu z tego języka. Oferuje idealny balans między nauką a czasem wolnym na poznawanie miasta. Nasze metody pracy dostosowane są do każdego studenta sprawiając, że nauka jest przyjemna a założone cele – osiągalne. Dodatkowo, w kursie gwarantowane dwa dodatkowe spotkania on-line w tygodniu, pozwalające studentom na dalsze ćwiczenie języka, poznanie innych studentów i kultury naszego kraju.  
Hiszpania Malaga
  
  
Monika Morel Monka Gil Wiolett SadowskaAngielski Ogólny
[EAS-G] Kurs języka angielskiego ogólnego ma za zadanie sprawić, byś używał go z większą pewnością siebie i w sposób efektywny, zarówno w kontaktach z native-speakerami, jak i w międzynarodowym środowisku kursantów, a także w codziennych, życiowych sytuacjach. Nauczyciel będzie używać podręcznika, ale także wspomagał się autentycznymi materiałami i używał metod aktywizujących,  
Malta Valletta
  
  
Anna Krysztoforska Marcin CmielTech-Enhanced Creative Teaching Strategies: Merging Creativity and Technology
[ALP-NT3] COURSE SUMMARY:
Are you ready to embark on a transformative journey in the world of education? Our innovative is course designed to empower educators like you with cutting-edge tools and strategies that will revolutionise your teaching approach. In today’s dynamic and technology-driven educational landscape, creativity and technology are no longer optional; they’re essential. This comprehensive course is designed to help you harness the power of modern technology to create engaging, dynamic, and effective learning experiences for your learners.   Strategie kreatywnego nauczania wzbogacone technologią: łączenie kreatywności i technologii [ALP-NT3] PODSUMOWANIE KURSU: Czy jesteś gotowy, aby wyruszyć w transformacyjną podróż w świecie edukacji? Nasz innowacyjny kurs ma na celu wyposażenie nauczycieli takich jak Ty w najnowocześniejsze narzędzia i strategie, które zrewolucjonizują Twoje podejście do nauczania. W dzisiejszym dynamicznym i opartym na technologii krajobrazie edukacyjnym kreatywność i technologia nie są już opcjonalne; są niezbędne. To kompleksowe   Kurs ma na celu pomóc Ci wykorzystać moc nowoczesnej technologii do tworzenia wciągających, dynamicznych i skutecznych doświadczeń edukacyjnych dla uczniów.  
Malta St. Paul’s Bay
  
Magdalena Dąbrowska  
Iwona Rydlewska  
Małgorzata Cuprzyńska  
Anna Grzesiak  
Magdalena Wielechowska  
Martyna Domańska  
Jadwiga Pawlik  
Barbara Krzeszewska  
Katarzyna Dobrzyńska  
Oksana Miroshnyk