Patron Szkoły – Generał Mariusz Zaruski

4 listopada w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli odbyła się niezwykle ważna uroczystość związana z uroczystym nadaniem szkole imienia generała Mariusza Zaruskiego. Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem uchwały nr XXXVIII/401/2021, w której Rada Gminy Stare Babice nadała w dniu 20.10.2021 r. Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli imię generała Mariusza Zaruskiego.

Dzień ten na zawsze wpisze się w historie szkoły otwierając nowy jej rozdział. W trakcie uroczystości po raz pierwszy, odśpiewano uroczyście hymn szkoły do słów M. Zaruskiego i muzyki Romualda Twardowskiego, zaprezentowano nowe logo szkoły, odsłonięto tablice upamiętniającą patrona, którego wizerunek naszkicowała pani Anna Krysztoforska – nauczyciel plastyki naszej szkoły.

Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Warszawski Zachodni – Jan Żychliński, Wójt Gminy Stare Babice – Sławomir Sumka, Poseł Na Sejm RP – Kinga Gajewska, Prezes ZNP Andrzej Janiszek, Radni Gminy Stare Babice, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Proboszczowie gminnych Parafii, Dyrekcje Szkół noszących imię naszego patrona, Kierownicy gminnych jednostek, Rodzice, Sympatycy i przyjaciele szkoły.

Odczytano również listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika i Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Aurelii Michałowskiej.

W przemówieniach oficjalnych przybliżano postać generała M. Zaruskiego podkreślając jego wyjątkowość i zasługi dla Polski. Jak mówiono M. Zaruski – współczesny człowiek renesansu: fotograf, malarz, poeta i prozaik. Marynarz, żeglarz i podróżnik. Konspirator, zesłaniec, legionista, ułan, generał brygady i adiutant generalny prezydenta RP. Taternik, grotołaz, ratownik górski, instruktor i popularyzator narciarstwa i turystyki górskiej. Założyciel Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Instruktor harcerski ZHP i wychowawca młodzieży stanie się dla naszej młodzieży autorytetem i wzorem.

Warto dodać, że to uczniowie naszej szkoły zgłosili kandydaturę M. Zaruskiego na patrona szkoły. W uzasadnieniu młodzi napisali: Potrzebujemy postaci, która swoim życiem i pracą pokazała, że cokolwiek się robi, warto robić z pasją i zaangażowaniem, że warto być otwartym na świat, na drugiego człowieka, dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Darzyć się szacunkiem. Tylko taka postawa rozwija i buduje. Gen. Zaruski stał się dla nas symbolem szerokich horyzontów, poświęcenia dla innych, działania. Swoim życiem pokazał, że warto podejmować inicjatywę bez względu na warunki i okoliczności, jakie stawia przed nami los. Warto i trzeba rozwijać siebie na potrzeby innych, na potrzeby wspólnoty.

Ta wyjątkowa postać patrona zainspirowała Panią Dyrektor Hannę Domańską do stworzenia nagrody imienia gen. Mariusza Zaruskiego przyznawanej za hart ducha, niezłomność charakteru i postawę nawiązującą do wartości reprezentowanych
przez naszego patrona. Nagroda będzie przyznawana corocznie podczas święta szkoły, które będzie obchodzone 29 października. Data ta została wybrana nieprzypadkowo – w tym dniu w roku 1909 został zatwierdzony przez władze austriackie w Galicji statut Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Była to pierwsza organizacja ratownicza w polskich górach, do dziś niosąca pomoc turystom. TOPR powstało właśnie z inicjatywy gen. Mariusza Zaruskiego, pierwszego jej naczelnika.

Nagroda im. gen. M. Zaruskiego nie jest jedyną, jaka można uzyskać. W trakcie uroczystości odczytano list prezesa Stołecznego Oddziału Wojskowego PTTK p. Andrzeja Zubelewicza, mówiący o możliwości zdobycia Odznaki Krajoznawczej PTTK „Szlakiem Mariusza Zaruskiego”. Do zdobycia odznaki należy odwiedzić 15 miejsc związanych z działalnością generała. Część oficjalną, zamknęły podziękowania i przekazanie pamiątkowych upominków.

W części artystycznej uczniowie szkoły wyruszyli w podróż szlakiem życia i działalności generała. Poprowadzili widzów poprzez dzieciństwo i ciepło domu rodzinnego w Dumanowie, moment zauroczenia morzem w Odessie, działalność konspiracyjną, wyprowadzenie statku ze straszliwej burzy na Morzu Arktycznym, pobyt w Krakowie i Zakopanem, zimowe taternictwo i niezwykłe górskie dokonania, powstanie TOPR-u, I wojnę światową, aż do momentu ostatniego rejsu generała – do Chersonia, w którym zmarł w 1941 roku. Uczniowie z wyjątkową wrażliwością ukazali najważniejsze cechy Mariusza Zaruskiego – wszyscy poczuliśmy, że nie złamały go żadne sztormy, a wszystkie przeżyte przygody ukształtowały go jako człowieka. Niezwykłe widowisko poruszyło niejednego widza. Występowi towarzyszyły liczne łzy wzruszenia potęgowane oprawą muzyczna i wizualną widowiska. Poza odgrywanymi scenami z życia patrona uczniowie prezentowali przejmujące interpretacje wierszy Mariusza Zaruskiego. Ze sceny niejednokrotnie rozbrzmiewał śpiew młodych artystek i artystów. Całość dopełniła ballada przedstawiającą niezłomną i bohaterską postawę generała – naszego bohatera. Przedstawienie przygotowali wychowawcy klas, a nad koordynacją całości przedsięwzięcia czuwały panie Anna Krakowiak i Edyta Zając.

Od tego dnia możemy mówić, że jesteśmy od Zaruskiego, że chcemy by życie każdego z nas było bogate, aktywne, wypełnione pasjami i działaniem. Byśmy nie gubili się w marazmie dnia codziennego. Chcemy dawać od siebie nie oczekując wiele w zamian. Chcemy dołożyć wszelkich starań by jak mawiał Zaruski: być twardzi jak granit, z sercem czystym i głębokim jak morze, by wyruszyć, w morze gdy tylko będziemy gotowi.

Tekst: Anna Krakowiak i Edyta Zając

Film – część oficjalna

Film – Przedstawienie

Hymn Szkoły

 1. W bezkresach mórz nasz hymn odwieczny,
  Na szczytach gór, gdzie cisza głucha,
  / Wśród sfer, gdzie szlak się wije mleczny –
  Tam bracie, szukaj znaków Ducha!/ 2x

  Ref.
  Hej, czas już, czas, kotwicę rwij do góry!
  A bierz się wraz, ochoczo ciąg za sznury!
  Choć wicher dmie i szumi fala złota,
  Nie dla nas, nie, bezczynność i tęsknota.

  II
 2. Idź tylko z czystem sercem w Tatry,
  Przekraczaj śmiało próg świątyni,
  /Czy to przy ogniu leśnej watry,
  Czy w granitowych skał pustyni./2x

  Ref.
 3. A gdy ulecisz hen, na smugi,
  Rozpięte wśród niebios namiotu,
  /Dam tobie wichry swe za sługi
  I skrzydła tęczowe do lotu!/ 2x

  Ref.
słowa hymnu zaczerpnięte zostały z poezji Mariusza Zaruskiego, muzyka: Romuald Twardowski

Listy, tablice pamiątkowe

Nagroda im. gen. Mariusza Zaruskiego

Zdjęcia z uroczystości