Stołówka

Kuchnia szkolna zaczyna przygotowywać obiady od 5.09.2022 roku.

Dzieci klas 0 mają zagwarantowane pełne wyżywienie bez składania deklaracji od 2.09.2022 r.

Dzieci klas I-VIII by mogły jeść obiady od początku roku szkolnego, należy wypełnić deklarację, oraz dokonać płatności do 31.08.2022 roku. Deklaracja znajduję się na stronie szkoły w zakładce stołówka-dokumenty. Wypełniony wniosek można składać do kancelarii szkoły, lub wysłać elektronicznie skanem/zdjęcie na adres

Złożenie wniosku, oraz wpłaty po terminie 31.08.2022 r. będzie skutkować wydaniem obiadu dziecku od 12.09.2022 roku.

Przerwa obiadowa
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek
11:30 – 11:501a, 2a, 2c, 3a, 3c, 5a, 5c1a, 2a, 2c, 3a, 3c, 5a, 5c1a, 2a, 2c, 3a, 3c, 5b, 5c1a, 2a, 2c, 3a, 3c, 5a, 5c1a, 2a, 2c, 3a, 3c, 5a, 5c
12:35 – 12:551c, 6a, 6b,7b, 8a, 8b, 8c,8ds1c, 6a, 6b,7b, 8a, 8b, 8c,8ds1c, 6a, 6b,7b, 8a, 8b, 8c,8ds1c, 6a, 6b,7b, 8a, 8b, 8c,8ds1c, 6a, 6b,7b, 8a, 8b, 8c,8ds
13:40 – 14:001b, 2b, 2d, 4a, 4b, 6cs, 7a1b, 2b, 2d, 4a, 4b, 6cs, 7a1b, 2b, 2d, 4a, 4b, 6cs, 7a1b, 2b, 2d, 4a, 4b, 6cs, 7a1b, 2b, 2d, 4a, 4b, 6cs, 7a
14:45 – 15:053b, 3d, 4c, 4d, 5b3b, 3d, 4c, 4d, 5b3b, 3d, 4c, 4d, 5a3b, 3d, 4c, 4d, 5b3b, 3d, 4c, 4d, 5b

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje następująca stawka za wyżywienie:

– Klasy O – śniadanie, II śniadanie, obiad (zupa i II danie), podwieczorek – 12,00 zł

– Klasy I-VIII – obiad (zupa i II danie), owoc – 7,00 zł


KARTY OBIADOWE DLA KLAS I-VIII

Uczniowie którzy nie posiadają jeszcze karty obiadowej – proszeni są o dokonanie opłaty w kwocie 7 zł (w oddzielnym przelewie). W tytule przelewu proszę wpisać „Opłata za kartę obiadową – klasa, nazwisko i imię dziecka”. Karty wydawać będzie intendent po okazaniu dowodu przelewu (wydruk z systemu bankowego).

Uczniowie posiadający kartę obiadową z zeszłego roku, mogą w dalszym ciągu korzystać z obiadów po wypełnieniu karty zgłoszeniowej.

 
DIETY

Dzieci wymagające diet, tj. bez mleczne, bez laktozy, bez glutenu proszone są o przyniesienie zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty o zastosowanie konkretnej diety lub wykluczeniu wyznaczonych produktów. Zaświadczenie proszę przynieść do pielęgniarki szkolnej lub intendenta do dnia 15 września 2022 roku.

Dzieci, które chcą jeść posiłki wegetariańskie, proszone są o przyniesienie zgody od rodziców.

Opłat za obiady można dokonywać wpłacając na konto do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy, a za dokonanie zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na wymienione poniżej konto:

NR KONTA 34 8015 0004 0036 2746 2030 0001

Proszę o wpisanie w tytule:

Klasa, nazwisko i imię dziecka. Miesiąc i rok, za który opłacany jest abonament

WRZESIEŃ

20 dni (bez dnia: 01-02.09.2022) – dla klas I-VIII

klasy 1 – 8: 140,00 zł,

22 dni – dla klas 0

klasy O: 264,00 zł

PAŹDZIERNIK

20 dni ( bez dnia: 31.10.2022 )

klasy 1 – 8 : 140,00 zł,

klasy O : 240,00 zł

LISTOPAD

20 dni ( bez dni: 1.11.2022, 11.11.2022 )

klasy 1 – 8 : 140,00 zł,

klasy O : 240,00 zł

GRUDZIEŃ

16 dni ( bez dni: 23 – 31.12.2022 )

klasy 1 – 8 : 112,00 zł,

klasy O : 192,00 zł

STYCZEŃ

21 dni ( bez dnia: 06.01.2023 )

klasy 1 – 8 : 147,00 zł,

klasy O : 252,00 zł

LUTY

10 dni (bez dni: 13 – 26.02.2023)

klasy 1 – 8 : 70,00 zł,

klasy O : 120,00 zł

MARZEC

20 dni (bez dni: 28 – 30.03.2023)

klasy 1 – 8 : 140,00 zł,

klasy O : 240,00 zł

KWIECIEŃ

16 dni (bez dni: 6 – 11.04.2023)

klasy 1 – 8 : 112,00,

klasy O : 192,00 zł

MAJ

17 dni (bez dni: 1 – 3.05.2023, 23 – 25.05.2023)

klasy 1 – 8 : 119,00,

klasy O : 204,00 zł

CZERWIEC

14 dni (bez dni: 8 – 9.06.2023, 23 – 30.06.2023)

klasy 1 – 8 : 98,00,

klasy O : 168,00 zł

DOKUMENTY: