Stołówka

Kuchnia szkolna zaczyna przygotowywać obiady od 2.09.2020 roku.

Dzieci klas 0 mają zagwarantowane pełne wyżywienie bez składania deklaracji od 2.09.2020 r. Do wydania obiadu nie potrzebne są karty obiadowe. By dzieci mogły jeść obiady od początku roku szkolnego, należy dokonać płatności do 28.08.2020 roku.

Dzieci klas I-VIII by mogły jeść obiady od początku roku szkolnego, należy wypełnić deklarację, oraz dokonać płatności do 28.08.2020 roku. Deklaracja znajduję się na stronie szkoły w zakładce stołówka-dokumenty. Wypełniony wniosek można wrzucić do zielonej skrzynki znajdującej się w wejściu do szkoły, lub wysłać elektronicznie skanem/zdjęcie na adres 

Złożenie wniosku, oraz wpłaty po terminie 28.08.2020 r. będzie skutkować wydaniem obiadu dziecku od 07.09.2020 roku.

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuję nowa stawka za wyżywienie:

– Klasy 0 – śniadanie, II śniadanie, obiad ( zupa i II danie) , podwieczorek – 10,00 zł

– Klasy I-VIII- obiad ( zupa i II danie) , owoc – 6,00 zł


KARTY OBIADOWE DLA KLAS I-VIII

Uczniowie którzy nie posiadają jeszcze karty obiadowej – proszeni są o dokonanie opłaty w kwocie 6 zł (w oddzielnym przelewie). W tytule przelewu proszę wpisać „ Opłata za kartę obiadową– Klasa, nazwisko i imię dziecka”. Karty wydawać będzie intendent po okazaniu dowodu przelewu (wydruk z systemu bankowego).

Uczniowie posiadający kartę obiadową z zeszłego roku, mogą w dalszym ciągu korzystać z obiadów po wypełnieniu karty zgłoszeniowej.

 
DIETY

Dzieci wymagające diet, tj. bez mleczne, bez laktozy, lub uczulone na konkretne produkty proszone są o przyniesienie zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty o zastosowanie konkretnej diety lub wykluczeniu wyznaczonych produktów. Zaświadczenie proszę przynieść do pielęgniarki szkolnej lub intendenta do dnia 11 września 2020 roku.

Dzieci które chcą jeść posiłki wegetariańskie , proszone są o przyniesienie zgody od rodziców.

Opłaty można dokonać wpłacając na konto do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy, a za dokonanie zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na wymienione poniżej konto:

NR KONTA 34 8015 0004 0036 2746 2030 0001

Proszę o wpisanie w tytule:

Klasa, nazwisko i imię dziecka. Miesiąc i rok, za który opłacany jest abonament

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

WRZESIEŃ 21 dni  (bez dnia: 01.09.2020)

klasy 1 – 8: 126,00 zł,  klasy 0: 210,00 zł

PAŹDZIERNIK 22 dni

klasy 1 – 8: 132,00 zł, klasy 0: 220,00 zł

LISTOPAD 20 dni  (bez dnia: 02.11.2020)

klasy 1 – 8: 120,00 zł, klasy 0: 200,00 zł

GRUDZIEŃ 16 dni  (bez dnia: 23-31.12.2020)

klasy 1 – 8: 96,00 zł, klasy 0: 160,00 zł

STYCZEŃ 8 dni  (bez dnia: 1.01.2021, 4-5.01.2021, 18-31.01.2021)

klasy 1 – 8: 48,00 zł, klasy 0: 80,00 zł

LUTY 20 dni 

klasy 1 – 8: 120,00 zł, klasy 0: 200,00 zł

MARZEC 23 dni 

klasy 1 – 8: 138,00 zł, klasy 0: 230,00 zł

KWIECIEŃ 18 dni  (bez dnia: 01-6.06.2021)

klasy 1 – 8: 108,00 zł, klasy 0: 180,00 zł

MAJ 16 dni  (bez dnia: 3.05.2021, 25-27.05.2021)

klasy 1 – 8: 96,00 zł, klasy 0: 160,00 zł

CZERWIEC 16 dni  (bez dnia: 3-4.06.2021, 25.06.2021, 28.06.2021)

klasy 1 – 8: 96,00 zł, klasy 0: 160,00 zł

Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie stołówki.

DOKUMENTY:

Zmiana czcionki