Stołówka

ZMIANA STAWKI ZA ŻYWIENIE

Klasy 0 – 13,00 zł

Klasy 1-8 – 8,00 zł

Nowa stawka obowiązuję od nowego miesiąca – maj 2024

MAJ

15 dni ( bez dni : 2.05.24, 14 – 16.05.24, 30 – 31.05.24)

klasy 1 – 8 : 120,00 zł

klasy O : 195,00 zł

CZERWIEC

14 dni ( bez dni : 21.06.24, 24 – 28.06.24)

klasy 1 – 8 : 112,00 zł

klasy O : 182,00 zł

NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO

52 1030 1508 0000 0008 2366 6000

Bank Handlowy

PRZERWY OBIADOWE NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Przerwa obiadowa  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
11:30 – 11:501a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 5b, 6b1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 6c1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 5a1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 3c, 3d, 4a, 5b, 5d, 6b
12:35 – 12:553b, 3c, 3d, 4a, 4b, 5a, 5c, 5d, 8a3c, 3d, 4a, 4b, 4c,4d, 5a, 5c, 5d3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 5c, 5d3b, 3c, 3d, 4a, 4d, 5b, 5c, 5d, 6a1c, 2c, 3a, 3b, 4d, 5a, 6a, 6c
13:40 – 14:004c, 4d, 6a, 6c, 7a, 7b, 7cs, 8b5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7cs, 8a, 8b5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7cs, 8a, 8b4b, 4c, 6b, 6c, 7a, 7b, 7cs, 8a, 8b4b, 4c, 5c, 7a, 7b, 7cs, 8a, 8b

Adres mailowy do stołówki :

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje następująca stawka za wyżywienie:

– Klasy O – śniadanie, II śniadanie, obiad (zupa i II danie), podwieczorek –13,00 zł

– Klasy I-VIII – obiad (zupa i II danie), owoc –8,00 zł


KARTY OBIADOWE DLA KLAS I-VIII

Obiad jest wydawany na podstawie karty obiadowej, która jest również kartą wejścia/wyjścia.

Uczniowie którzy nie posiadają jeszcze karty – proszeni są o dokonanie opłaty w kwocie 7 zł (w oddzielnym przelewie). W tytule przelewu proszę wpisać „Opłata za kartę – klasa, nazwisko i imię dziecka”. Karty wydawane będą w kancelarii szkoły po zaksięgowaniu przelewu.

Uczniowie posiadający kartę z zeszłego roku, mogą w dalszym ciągu korzystać z obiadów po wypełnieniu karty zgłoszeniowej.


DIETY

Dzieci wymagające diet, tj. bez mleczne, bez laktozy proszone są o przyniesienie zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty o zastosowanie konkretnej diety.  Zaświadczenie proszę przynieść do pielęgniarki szkolnej lub intendenta do dnia 15 września 2023 roku.

Dzieci, które chcą jeść posiłki wegetariańskie, proszone są o przyniesienie zgody od rodziców.

Opłat za obiady można dokonywać wpłacając na konto do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy, a za dokonanie zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na wymienione poniżej konto:

NR KONTA 52 1030 1508 0000 0008 2366 6000

Proszę o wpisanie w tytule:

Klasa, nazwisko i imię dziecka. Miesiąc i rok, za który opłacany jest abonament

WRZESIEŃ

19 dni (bez dnia: 01.09.2023, 04.09.2023) – dla klas I-VIII

klasy 1 – 8: 133,00 zł,

21 dni – dla klas 0

klasy O: 252,00 zł

PAŹDZIERNIK

22 dni

klasy 1 – 8 : 154,00 zł,

klasy O : 264,00 zł

LISTOPAD

19 dni( bez dni : 1 – 3.11.23)

klasy 1 – 8 : 133,00 zł

klasy O : 228,00 zł

GRUDZIEŃ

16 dni( bez dni : 25 – 29.12.23)

klasy 1 – 8 : 112,00 zł

klasy O : 192,00 zł

STYCZEŃ

12 dni( bez dni : 1.01.24, 15 – 26.01.24)

klasy 1 – 8 : 84,00 zł

klasy O : 144,00 zł

LUTY

21 dni

klasy 1 – 8 : 147,00 zł

klasy O : 252,00 zł

MARZEC

19 dni( bez dni : 28 – 29.03.24)

klasy 1 – 8 : 133,00 zł

klasy O : 228,00 zł

KWIECIEŃ

20 dni( bez dni : 1 – 2.04.24)

klasy 1 – 8 : 140,00 zł

klasy O : 240,00 zł

DOKUMENTY: