Stołówka

Przerwa obiadowa
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek
11:30 – 11:501b, 1d, 2b, 3b, 3d, 4b, 4d, 5d1b, 1d, 2b, 3b, 3d, 4b, 4d1b, 1d, 2b, 3b, 3d, 4b, 4d1b, 1d, 2b, 3b, 3d, 4b, 4d1b, 1d, 2b, 3b, 3d, 4b, 4d, 5b,
12:35 – 12:555a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c5a, 5b, 5c, 5d, 6b, 6c*5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c*5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c5a, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c
13:40 – 14:004a, 4c, 7a, 7b, 7cs, 8a, 8b4a, 4c, 7a, 7b, 7cs, 8a, 8b4a, 4c, 7a, 7b, 7cs, 8a, 8b4a, 4c, 7a, 7b, 7cs, 8a, 8b4a, 4c, 7a, 7b, 7cs, 8a, 8b
14:45 – 15:051a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 6a1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c
* klasa 6c – we wtorek i środę może jeść obiady pod koniec 1 przerwy obiadowej o 11:40

Kuchnia szkolna zaczyna przygotowywać obiady od 5.09.2023 roku.

Dzieci klas 0 mają zagwarantowane pełne wyżywienie bez składania deklaracji od 01.09.2023 r.

Dzieci klas I-VIII by mogły jeść obiady od początku roku szkolnego, należy wypełnić deklarację, oraz dokonać płatności do 01.09.2023 roku. Deklaracja znajduję się na stronie szkoły w zakładce stołówka-dokumenty. Wypełniony wniosek można składać do kancelarii szkoły, lub wysłać elektronicznie w formie PDF na adres 

Złożenie wniosku, oraz wpłaty po terminie 01.09.2023 r. będzie skutkować wydaniem obiadu dziecku od 12.09.2023 roku.

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje następująca stawka za wyżywienie:

– Klasy O – śniadanie, II śniadanie, obiad (zupa i II danie), podwieczorek –12,00 zł

– Klasy I-VIII – obiad (zupa i II danie), owoc –7,00 zł


KARTY OBIADOWE DLA KLAS I-VIII

Obiad jest wydawany na podstawie karty obiadowej, która jest również kartą wejścia/wyjścia.

Uczniowie którzy nie posiadają jeszcze karty – proszeni są o dokonanie opłaty w kwocie 7 zł (w oddzielnym przelewie). W tytule przelewu proszę wpisać „Opłata za kartę – klasa, nazwisko i imię dziecka”. Karty wydawane będą w kancelarii szkoły po zaksięgowaniu przelewu.

Uczniowie posiadający kartę z zeszłego roku, mogą w dalszym ciągu korzystać z obiadów po wypełnieniu karty zgłoszeniowej.


DIETY

Dzieci wymagające diet, tj. bez mleczne, bez laktozy proszone są o przyniesienie zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty o zastosowanie konkretnej diety.  Zaświadczenie proszę przynieść do pielęgniarki szkolnej lub intendenta do dnia 15 września 2023 roku.

Dzieci, które chcą jeść posiłki wegetariańskie, proszone są o przyniesienie zgody od rodziców.

Opłat za obiady można dokonywać wpłacając na konto do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy, a za dokonanie zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na wymienione poniżej konto:

NR KONTA 34 8015 0004 0036 2746 2030 0001

Proszę o wpisanie w tytule:

Klasa, nazwisko i imię dziecka. Miesiąc i rok, za który opłacany jest abonament

WRZESIEŃ

19 dni (bez dnia: 01.09.2023, 04.09.2023) – dla klas I-VIII

klasy 1 – 8: 133,00 zł,

21 dni – dla klas 0

klasy O: 252,00 zł

PAŹDZIERNIK

22 dni

klasy 1 – 8 : 154,00 zł,

klasy O : 264,00 zł

DOKUMENTY: