RODO

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli
e-mail: 

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Zarządzenie Nr 18/2017/2018, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli, z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych i powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych