Wolontariat

Dynamizm współczesnych przemian cywilizacyjnych sprawia, że wraz z nimi narastają różnorodne potrzeby społeczne, na które, obok instytucji państwowych, są gotowi odpowiedzieć wolontariusze. Wolontariat stał się trwałym elementem życia w każdym społeczeństwie. Dlatego chcemy stworzyć punkt wyjścia dla młodych ludzi z terenu naszej szkoły i gminy dla przyjęcia roli aktywnego obywatela posiadającego cechy potrzebne do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Młodzieżowe Centrum Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli to miejsce spotkań, rozwoju oraz wzrostu motywacji szkolnych wolontariuszy. Jest obszarem powstawania inicjatyw społecznych, projektów, zadań, które będą budowały w młodych ludziach poczucie bycia potrzebnymi a ich pracę wolontariacką ukierunkują i nadadzą jej ciągłość. Chcemy pokazać młodym ludziom jak ważną rolę mają do spełnienia, wykształcić w nich przekonanie, że ich wybory i działania mają realny wpływ na rzeczywistość. Bo to, że od najmłodszych lat powinno się kształtować indywidualną i zbiorową odpowiedzialność za dobro wspólne, za drugiego człowieka, nie ulega wątpliwości.

Centrum ma za zadanie skoordynować działania wolontariackie i uczynić z nich swoistą zbiorową wartość. Wierzymy, że razem możemy więcej.

Do działania w ramach Młodzieżowego Centrum Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli zapraszamy uczniów klas VI, VII i VIII.

                                                                                       Aleksandra Kośka, Dominika Olszewska, Magdalena Wielechowska