Nauka HTML i CSS

Prosta struktura strony internetowej może wyglądać tak:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tytuł strony</title>
</head>
<body>

<h1> Nauka HTML </h1>
<p> To jest istotna informacja.</p>
<p> To jest ważniejsza informacja.</p>

<h2> Znaczniki HTML </h2>
<p> To jest istotna informacja.</p>
<p> To jest ważniejsza informacja.</p>

</body>
</html>

Lista ZNACZNIKÓW:

Znaczniki h1, h2, h3, h4, h5 i h6 odpowiadają za tworzenie nagłówków. Np.

<h1> Nauka HTML </h1>
<h2> Nauka CSS </h2>
<h3> Nauka HTML i CSS </h3>

Znaczniki p odpowiada za tworzenie akapitów. Np.

<p> To jest istotna informacja.</p>
<p> To jest ważniejsza informacja.</p>
<p> To jest super ważna informacja. </p>

Znaczniki br działa jak enter, obniża tekst:

tekst 
<br>
tekst niżej
<br>
tekst jeszcze niżej

Za pomocą znacznika a href możemy dodać link do innej strony. Np.

<a href="https://www.quizlet.com"> strona www szkoły </a>

Za pomocą znacznika img src możemy dodać zdjęcie. Np.

<img src="adres url obrazka">

Aby zmienić właściwości danego znacznika w HTML należy dodać:

 style=""

w przykładzie niżej nagłówek H1 o treści Nauka HTML będzie miał kolor czerwony.

<h1 style="color:red;">Nauka HTML</h1>

Własności można grupować. Np.

style="color:red; text-align:center;font-weight:800;"

Lista własności i przykładowe wartości:

Własność color odpowiada za zamianę koloru tekstu. Np.

color:red;

Własność font-size odpowiada za zmianę rozmiaru tekstu. Np.

font-size:45px;

Własność font-weight odpowiada za pogrubienie tekstu. Np.

font-weight:900;

Własność text-align odpowiada za wyrównanie tekstu. Np.

text-align:center;
text-align:right;
text-align:left

Własność background odpowiada za kolor tła. Np.

background:red;
background:black;

Własność border odpowiada za obramowanie. Np.

border:10px solid red;
border:2px solid black;

Własność width odpowiada za szerokość znacznika. Np.

width:450px;
width:80%;

Własność letter-spacing odpowiada za rozstrzelenie tekstu. Np.

letter-spacing:2px;
letter-spacing:10px;

Własność text-decoration:underline odpowiada za podkreślenie tekstu. Np.

text-decoration:underline;

Własność margin odpowiada za margines pomiędzy znacznikami. Np.

margin:4px;
margin:10px 40px;

Własność padding odpowiada za przestrzeń wewnątrz znacznika. Np.

padding:4px;
padding:10px 40px;

Własność box-shadow dodaje cień do znacznika. Np.

box-shadow:2px 2px 4px 15px black;
box-shadow:2px 2px 1px 1px black;
box-shadow:2px 2px black;

Własność line-height wyznacza odległość pomiędzy liniami tekstu. Np.

line-height: 1.4;
line-height: 1.1;
line-height: 2.1;