Samorząd Uczniowski

Karolina Owczarek – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Julia Maćkiewicz – Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

Alicja Owczarek – Przewodnicząca Małego Samorządu Uczniowskiego

Julia Toczek – Zastępca Przewodniczącej Małego Samorządu Uczniowskiego