Samorząd Uczniowski

21 września 2022 roku odbyły się w naszej szkole kolejne już wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy obecni tego dnia wzięli udział w wyborach reprezentując postawę prospołeczną. Nasi uczniowie doskonale wiedzą, jak ważny jest wybór przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, który reprezentuje ich i działa na ich korzyść. Zatem dziękujemy za tak liczną frekwencję! Gratulujemy również zwycięzcom, których nazwiska zamieszczamy poniżej, a także wszystkim kandydatom! J

Przewodniczącym Małego Samorządu Uczniowskiego zostaje

Julian Grzejszczyk z klasy IIIa

Zastępcą przewodniczącego Małego Samorządu Uczniowskiego zostaje

Gabriela Jakóbik z klasy IIIc

Przewodniczącym Dużego Samorządu Uczniowskiego zostaje

Antoni Zielony z klasy VIIIa

Zastępcą przewodniczącego Dużego Samorządu Uczniowskiego zostaje

Gabriela Duda z klasy VIb

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego