Rekrutacja

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/22 – informacje Urzędu Gminy Stare Babice

System Elektronicznych Rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych:

Rodzaj czynnościTermin
Przyjmowanie wniosków o kontynuacji uczęszczania do placówki
Początek: 25.02.2021 godzina 00:00
Koniec: 03.03.2021 godzina 23:59
Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata
Początek: 11.03.2021 godzina 00:00
Koniec: 26.03.2021 godzina 23:59
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata
09.04.2021 godzina 23:59
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
14.04.2021 godzina 13:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki
22.04.2021 godzina 23:59
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
26.04.2021 godzina 13:00

Harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej:

Rodzaj czynnościTermin
Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata
Początek: 11.03.2021 godzina 08:00
Koniec: 30.03.2021 godzina 16:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata
09.04.2021 godzina 16:00
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
14.04.2021 godzina 13:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki
26.04.2021 godzina 16:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
28.04.2021 godzina 13:00
Zmiana czcionki