W lutym w klasie IIb i IIc przeprowadzono zajęcia na temat Azji. Zapoznano dzieci z przeciwieństwami charakterystycznymi dla tego kontynentu, przybliżono tamtejszą kulturę, a także omówiono elementy flory i fauny. Uczniowie wskazywali na mapie państwa leżące w Azji i opowiadali o nich swoim kolegom i koleżankom. Warto dodać, że dzieci samodzielnie poszukiwały informacji związanych z omawianą tematyką w dostępnych im źródłach i w oparciu o nie wykonały plakaty. Niektórzy stworzyli także zaskakujące prace 3D. Należy podkreślić, że wszystkie prace były bardzo pomysłowe i estetyczne, o czym możemy się przekonać oglądając zdjęcia.

Patrycja Trzos, Martyna Kaźmierczak