W dniach 15-17 maja uczniowie klas 6-8 uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pt. „E-papierosy – pozna całą prawdę”. Podczas spotkań z p. Natalią Pałką otrzymali oni rzetelne informacje dotyczące e-papierosów. Zastanawiali się nad fenomenem ich popularności jak również konsekwencjami sięgania po nie. Wspólnie porównywali ich działanie i szkodliwość do tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Budujący jest fakt, że zdecydowanie większa grupa uczniów wyraża negatywny stosunek zarówno do papierosów tradycyjnych jak i e-papierosów.

W/w warsztaty dla uczniów zostały sfinansowane przez Radę Rodziców

Dominika Olszewska