Młodzi historycy z klas IV wcielili się w rolę średniowiecznych kronikarzy. Tak jak oni, przygotowywali swoje własne strony kroniki, czyli faktograficznego opisu wydarzeń. Zgodnie z zasadami zachowywali układ chronologiczny, dodawali podsumowania oraz własne komentarze.

Oprócz treści istotną częścią powstających dzieł była ich szata graficzna. Uczniowie wzorem średniowiecznych kaligrafów stosowali pismo odręczne, dodawali inicjał, czyli ozdobną pierwszą literę tekstu, wykonywali wielobarwne miniatury i ornamenty.

Zadanie wymagało od młodych kronikarzy wielkiego skupienia, cierpliwości i dokładności. W ten sposób mogli na własnej skórze poczuć czym była średniowieczna benedyktyńska praca 😉

mwi