Dzieci przebywające na świetlicy wzięły udział w projekcie Dookoła świata, podczas którego zgłębiały wiedzę na temat różnych państw. Zostały zapoznane z kulturą, historią, tradycjami czy też najważniejszymi zabytkami wybranych krajów. Uczniowie zdobyli także informacje dotyczące występującej tam fauny i flory, oglądając tematyczne filmiki edukacyjne oraz rozwiązując karty pracy. Rozpoznawali kontury oraz flagi państw na tablicy interaktywnej, a także wykonywali tematyczne krzyżówki, rebusy i zagadki. Wspólnymi siłami udało się stworzyć ogromną mapę świata, która została wywieszona w szkolnej świetlicy. Dzieci uczestniczyły w proponowanych im aktywnościach z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Byli kreatywni i ciekawi świata!

Martyna Kaźmierczak

Patrycja Milej