Co roku 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy (ang. International Day of Non-Violence). Ustanowiony został  on 15.06.2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pamiątkę urodzin Mahatmy Gandhiego (2.10.1869r.) „Mahatma” znaczy wielka dusza. Tak naprawdę jednak nazywał się Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) i do dziś pozostaje symbolem wielkiego przywódcy, który potrafił doprowadzić do ważnych przemian społeczno-politycznych całkowicie wyrzekając się przemocy. Wyzwolił Indie spod kolonialnej dominacji Brytyjczyków i w 1947 roku pokojowo poprowadził Indie do niepodległości.

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy był okazją do tematycznych rozmów na godzinach wychowawczych. Na lekcjach informatyki uczniowie wykonywali infografiki zawierające informacje na temat laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, a na plastyce tworzyli plakaty wyrażające sprzeciw wobec stosowania przemocy. Na szkolnym holu pojawiła się także ściana zawierająca tematyczne informacje .

Dominika Olszewska