Dla uczniów klas czwartych naszej szkoły 5 czerwca był dniem bardzo ważnym, ponieważ zdawali praktyczny egzamin na kartę rowerową. Wspierani przez rodziców, Panią Dyrektor Magdalenę Dąbrowską, nauczyciela techniki i wychowawców ciężko pracowali przez cały rok. Zatem, żeby sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów przebiegało sprawnie i profesjonalnie – na terenie szkoły został rozstawiony tor do symulacji w ruchu drogowym. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu sprawowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Starych Babicach. Pomimo upału i temperatury 30°C, wszyscy jeździli bardzo dokładnie i ostrożnie. Byli skupieni, ale i zadowoleni, pełni energii. Wszyscy sobie świetnie poradzili. JESTEŚMY Z WAS DUMNI !!!

Wioletta Sadowska, nauczyciel techniki