Dzień 16 czerwca był dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych bardzo ważny, ponieważ podchodzili do praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Uczniowie wspierani przez rodziców, nauczyciela techniki i wychowawców ciężko pracowali przez cały rok. Na szkolnym parkingu zostało rozstawione mobilne miasteczko ruchu drogowego, aby sprawdzenie wiedzy i umiejętności młodych rowerzystów przebiegało sprawnie i profesjonalnie. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu sprawowali policjanci z wydziału ruchu drogowego w Warszawie. Dzieci mogły w bezpieczny sposób poruszać się po wyznaczonym torze przeszkód.

Egzamin praktyczny obejmował:

– przygotowanie roweru do jazdy

– jazda rowerem na wprost

– ruch prawostronny

– reagowanie na znaki drogowe

– przejście dla pieszych (ustępowanie pierwszeństwa pieszemu)

– zmiana pasa ruchu

– ósemka – pierwszy przejazd techniczny bez podpórek i bez najeżdżania na linie

– trzykrotne ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędny

– slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru)

– hamowanie w polu końcowym

Pomimo upału i temperatury 30°C, wszyscy jeździli bardzo dokładnie i ostrożnie. Byli skupieni, ale i zadowoleni, pełni energii. Wszyscy sobie świetnie poradzili.

JESTEŚMY Z WAS BARDZO DUMNI !!!

Wioletta Sadowska