Klasa 2c zakończyła swoją wirtualną podróż po Europie w ramach projektu „Unia Europejska ‒ bez tajemnic” realizowanego na ogólnoeuropejskiej platformie edukacyjnej eTwinning.

Zgodnie z harmonogramem odwiedziliśmy 8 wybranych państw należących do Unii Europejskiej. Poznając ich zwyczaje, język, symbole narodowe, uczniowie mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę o treści kulturowe oraz uatrakcyjnić edukację językową różnorodnymi aktywnościami.

Projekt realizowany był w języku angielskim, natomiast część plastyczna umożliwiająca wizualizację treści kulturowych odbywała się na lekcjach plastyki pod kierunkiem pani Anny Krysztoforskiej.

Ostatnim krajem, jaki odwiedziliśmy, była słoneczna Hiszpania. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji kulturowej, dzieląc się informacjami oraz refleksjami związanymi z kolejnym krajem. Ćwiczyliśmy podstawowe zwroty w języku hiszpańskim oraz poznaliśmy dynamiczny charakter flamenco.

Jednym z głównych celów eTwinningu jest promowanie komunikacji pomiędzy współpracującymi szkołami z wykorzystaniem TIK. Dlatego też uczniowie klasy 2c ćwiczyli swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim podczas spotkania online z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej. Dzieci przedstawiały się po angielsku i opowiadały o swoich preferencjach. Było to nowe doświadczenie dla naszych uczniów, którzy są dopiero na początkowym etapie edukacji językowej. Świetnie sobie poradzili z tym niełatwym dla nich zadaniem, było dużo uśmiechu i emocji, które z pewnością ułatwiły uczniom wykonanie pierwszych kroków w speakingu.

Na lekcjach plastyki uczniowie wykonali wspólny projekt końcowy podsumowujący podróż po Europie.

Zakończenie projektu zbiegło się z dwoma ważnymi datami. 1 maja świętowaliśmy 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, natomiast 9 maja obchodzony był Dzień Europy oraz Dzień eTwinning.

Wszystkim życzymy wielu okazji do budowania mostów pomiędzy narodami oraz szacunku i zrozumienia dla różnorodności kulturowej. To wszystko pozwoli nam stworzyć lepszą, wspólną przyszłość dla mieszkańców całej Europy bez granic!

Agnieszka Gut

Anna Krysztoforska