Serdecznie zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym „Książka zrobiona inaczej” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stare Babice. Tematem konkursu jest stworzenie książki sensorycznej z użyciem różnych materiałów i tworzyw – w formacie nie większym niż A3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez nauczyciela/opiekuna wypełnionej karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2) w terminie do 16.10.2020 r. na e-mail: . Prace należy składać do dnia 23 listopada osobiście lub na adres:

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela, 05-082 Stare Babice z dopiskiem „Książka sensoryczna”.

Koordynator: Katarzyna Drzażdzyńska