„Sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku: oddzielać sztuki od miłości ojczyzny nie wolno!” – Jan Matejko


Rok 2023 został uchwalony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, jako rok Jana Matejki. Upamiętnia 185 rocznicę urodzin oraz 130 rocznicę śmierci wielkiego Polaka. Nasza szkoła podjęła inicjatywę mającą na celu przybliżenie postaci i twórczości tego wybitnego artysty. Dzięki uprzejmości Instytutu Papieża Jana Pawła II przygotowaliśmy wystawę zatytułowaną „Historia Polski w obrazach Jana Matejki”. Składającą się  z 27 plansz ukazujących najsłynniejsze dzieła artysty oraz jego postać.

Liczymy, że przygotowana ekspozycja będzie inspiracją dla uczniów do pogłębiania wiedzy na temat historii Polski oraz zachęci ich do odkrywania bogactwa polskiego dziedzictwa kulturowego. Zwróci uwagę dzieci i młodzieży na rolę sztuki w kształtowaniu tożsamości narodowej.

Anna Krysztoforska