8.11 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice odbyło się pierwsze posiedzenie III Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Pierwsze posiedzenie członków nowo wybranej Rady otworzył Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka. Pan Wójt wprowadził młodzież w istotę instytucji w samorządzie, podkreślając jej wagę. Przedstawił radnym obowiązki związane z nowym stanowiskiem oraz przedstawił projekt, które do tej pory powstały właśnie przez pracę poprzednich członków Młodzieżowej Rady Gminy. Młodym radnym została przedstawiona także Pani Justyna Szczepanik, która jest animatorką Młodzieżowej Rady Gminy w kolejnej już kadencji i nadal będzie sprawować pieczę nad naszą młodzieżą.

      Po uroczystym wprowadzeniu, przedstawieniu się wszystkich nowych członków rady oraz oficjalnym ślubowaniu i odebraniu zaświadczeń nastał czas na wybranie nowego prezydium. W pierwszej kolejności, poprzez tajne głosowanie został wybrany skład Komisji Skrutacyjnej, której Przewodniczącym został nasz uczeń Stanisław Sitarski. Kolejnym etapem posiedzenia było głosowanie na Przewodniczącego Rady, którym została również reprezentantka naszej szkoły Michalina Bukowska. Następnie wybrani zostali Wiceprzewodniczący Sebastian Bek oraz Sekretarz Jan Nowakowski.

      Gratulacje na ręce młodzieżowych radnych złożył nie tylko Pan Wójt, ale również Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Pan Krzysztof Szuba oraz Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Stare Babice Pan Tadeusz Wiśniewski, który wykazał ogromną chęć współpracy z naszą młodzieżą podczas realizacji w przyszłości wspólnych projektów. Spotkanie zostało zakończone krótką sesją fotograficzną na tle herbu Gminy Stare Babice. 

      Serdeczne gratulacje dla wszystkich członków Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice składają nauczyciele Szkoły Podstawowej im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli. Spełniajcie marzenia!

więcej informacji na: https://stare-babice.pl/iii-kadencja-mlodziezowej-rady-gminy-stare-babice/

Magdalena Łada