Poniedziałek 29 stycznia 2024 był niezwykłym dniem dla naszych uczniów, nie tylko ze względu na odbywające się lekcje w nowej części budynku, ale również z powodu wyjątkowego wydarzenia dla klas czwartych. „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” to akcja promująca bezpieczeństwo w ruchu drogowym prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Uczniowie uczyli się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pogłębiali wiedzę dotyczącą ruchu drogowego oraz ćwiczyli jazdę na rowerze po wyznaczonym torze. Omawiali rodzaje zagrożeń, na jakie narażone są dzieci i młodzież w codziennym życiu i jak się przed nimi chronić. Podczas spotkania uczniowie otrzymali zestawy z elementami odblaskowymi. Odblaski są szczególnie istotne w sezonie jesienno-zimowym, kiedy po zapadnięciu zmierzchu pieszy jest bardzo słabo widoczny dla kierowcy i narażony na niebezpieczeństwo.

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego za ten pożyteczny i miły dzień w naszej szkole.

Anna Krysztoforska