Jednym z podstawowych zadań naszej szkoły jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna propagowana wśród społeczności szkolnej. Chcemy uświadamiać jak wielkie znaczenie ma środowisko naturalne człowieka oraz konieczność dbania o jego stan. Dlatego podejmujemy różnorodne działania proekologiczne i promujące zdrowy styl życia, które wpływają na poziom świadomości i kultury naszego lokalnego społeczeństwa. Zachęcamy także do udziału w licznych konkursach, w których nasi uczniowie wyróżniają się aktywnością i zdobywają nagrody.

Kolejny raz wzięliśmy udział w konkursie plastyczno-fotograficznym „EkoSzkoła- edycja III” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W kategorii I „Prace plastyczne uczniów ze szkół podstawowych z klas I-III” zajęliśmy III miejsce, a w kategorii II „Fotografie uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII” I, II i III miejsce. Uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa doceniła naszą dotychczasową działalność na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych w postaci „EkoBonu” o wartości 5000 złotych. Nagrody wręczyli Marek Ryszka Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie oraz Kamila Mokrzycka Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie w obecności Zbigniewa Sipiery Posła na Sejm RP.

W kategorii I „Prace plastyczne uczniów ze szkół podstawowych z klas I-III”
III miejsce zajęła Iga uczennica klasy I c

W kategorii II „Fotografie uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII”
I miejsce zajął Jakub uczeń klasy VII c
II miejsce zajął Stanisław uczeń klasy VI c
III miejsce zajął Hubert uczeń klasy IV b

Szkolny Koordynator Konkursu

Anna Krysztoforska