Na początku kwietnia rozpoczęliśmy działania zmierzające do wybrania przez społeczność szkolną patrona naszej szkoły.

Dlaczego chcemy aby szkoła miała patrona?

Z prostego powodu. Współczesny świat jak nigdy wcześniej wywołuje w nas tęsknotę za autorytetami. Za ludźmi, instytucjami czy symbolami, których działanie moglibyśmy podglądać wybierając własne życiowe drogi. Potrzebujemy postaci, które swoim życiem i pracą pokazywały, że cokolwiek się robi, warto robić to z pasją i zaangażowaniem. Warto być otwartym na świat, na drugiego człowieka, dzielić się wiedzą, kompetencjami, umiejętnościami. Mieć wzajemny szacunek. Bo to buduje i rozwija nas wszystkich.

Jednocześnie chcemy, aby patron naszej szkoły nie był jedynie odklejonym od rzeczywistości symbolem. Chcemy, aby był z nami w każdym wspólnym działaniu w szkole i poza nią. Chcemy, żeby na nas oddziaływał a niesione przez niego idee były żywe, zrozumiałe, potrzebne, inspirujące. Aby każdy z naszej szkolnej społeczności dostrzegł w jego przesłaniu coś dla siebie.

Daliśmy więc naszym uczniom, rodzicom, ale i sobie – nauczycielom, szansę na zaangażowanie, dyskusję, zastanowienie się nad tym, kto może nas inspirować i czy potrzebujemy życiowych przewodników. Pierwszym etapem był Konkurs, w ramach którego osoby bądź grupy osób spośród szkolnej społeczności mogły zgłaszać kandydatury na patrona szkoły.

Do Konkursu zgłoszono cztery kandydatury:

Karola Wojtyłę, Józefa Lange, Roberta Kubicę i Mariusza Zaruskiego.

Komisja Konkursowa w składzie: pani dyrektor Hanna Domańska, przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Bukowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Karolina Owczarek oraz nauczyciel języka polskiego pani Anna Krakowiak podała do wiadomości następujące wyniki swoich obrad:

Wszystkie cztery kandydatury przeszły ocenę formalną. W ocenie merytorycznej uzyskano wyniki:

1. Kandydatura Karola Wojtyły – 18 punktów

2. Kandydatura Józefa Lange – 13 punktów

3. Kandydatura Roberta Kubicy – 13 punktów

4. Kandydatura Mariusza Zaruskiego – 25 punktów

Zgodnie z regulaminem konkursu kandydat powinien uzyskać co najmniej 20 punktów w ocenie merytorycznej, aby przejść do kolejnego etapu konkursu.

W związku z tym, że tylko jeden kandydat uzyskał wymaganą liczbę punktów (jednocześnie maksymalną liczbę – 25 punktów), z radością ogłaszamy:

MARIUSZ ZARUSKI został wybrany na Patrona Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli !!!

Poniżej przedstawiamy fragmenty uzasadnienia kandydatury Mariusza Zaruskiego zawartego w zgłoszeniu:

  1. Jakie przesłanie niesie postać kandydata?

Szukając kandydata na patrona naszej szkoły poznaliśmy wiele wybitnych, znaczących postaci. Postaci, które swoimi działaniami wpływały na rozwój zarówno sobie współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. Spośród nich, szczególnie bliskie stały nam się idee głoszone przez Mariusza Zaruskiego – generała, działacza, którego bogata kariera wojskowa była ściśle związana z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości. Te zasługi z okresu walki o niepodległość Polski są jedynie wstępem do jego osiągnięć na innych polach, już w Polsce Odrodzonej. Mariusz Zaruski służył Ojczyźnie jako: społecznik, wychowawca i przyjaciel młodzieży, podróżnik, fotografik, artysta, pionier wyczynowego narciarstwa, autor wierszy i opowiadań, publicysta. Ale najważniejsze miejsce wśród jego pasji zajęły wspinaczka i turystyka górska oraz żeglarstwo. To właśnie Tatry i Bałtyk stały się treścią życia i służby Zaruskiego. Był założycielem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – instytucji, która po dziś dzień ratuje życie w Tatrach. Zaruski przyczynił się do założenia pierwszego w wolnej Polsce klubu żeglarstwa morskiego i poświęcił się wychowaniu morskiemu młodzieży, w tym przede wszystkim harcerzy.

Jakie przesłanie niesie postać Mariusza Zaruskiego? Dla nas stał się symbolem szerokich horyzontów, poświęcenia dla innych, działania. Swoim życiem pokazał nam, że warto podejmować inicjatywę bez względu na warunki i okoliczności jakie stawia przed nami los. Warto rozwijać siebie na potrzeby innych, na potrzeby wspólnoty. Bo tylko takie działanie ma sens. Zaruski widział piękno otaczającego nas świata i zachęcał do korzystania z jego walorów. W jednym ze swoich dzieł sam pisze: “(…) prowadziłem Polaków w góry i na morze, ażeby stali się twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i głębokie jak morze”. Jego przesłaniem jest więc także przekonanie, że wszystko, co człowiek robi, ma pomagać mu wzrastać w jego duchu i ciele.

  1. Co wyróżnia kandydata spośród innych?

Jak pisaliśmy wyżej, jest wiele postaci, które życiem i pracą dały piękne świadectwa na tle swoich czasów. O Mariuszu Zaruskim można powiedzieć, że był jak człowiek renesansu: interesował się wieloma dziedzinami, podejmował różnorodne działania i potrafił wydobyć potencjał z każdej sytuacji, którą zesłał mu los. Patrząc na postać Zaruskiego wierzymy, że każdy z nas – uczniów, nauczycieli, rodziców, odnajdzie w niej przesłanie dla siebie. Zaruski swoją pasją potrafił zarazić wszystkich, którym dane było spotkać go na życiowej drodze. Potrafił tak poruszać młodzież, wskazywać jej możliwości, że bez wahania widziała w nim swojego wielkiego przewodnika. Tak jak dawniej widzieli w nim przewodnika wspinacze w Tatrach czy harcerze na żaglowcu Zawisza Czarny, którego Zaruski przez lata był kapitanem. Najpiękniejsze zdanie, jakie Zaruski skierował do współczesnych mu młodych ludzi, a które według nas jest absolutnie ponadczasowe to: “Wyjdźcie w morze, gdy tylko będziecie gotowi”. Oprócz wartościowego dosłownego znaczenia, jest to także trafna metafora życia każdego młodego człowieka. Idź bez zbędnego pośpiechu, w swoim tempie, rozpoznaj możliwości, naucz się wielu rzeczy, wybierz to, co sprawia Ci najwięcej radości, współpracuj – i wyrusz, gdy już będziesz gotowy. Jak bardzo to zdanie krzepi nas także i dziś. A może przede wszystkim dziś.

  1. Jakie korzyści odniesie szkoła, uczniowie i lokalna społeczność z wyboru kandydata na patrona szkoły?

Wierzymy, że posiadając takiego patrona jak Mariusz Zaruski, nasza szkolna społeczność, tak jak on, będzie uczyła się otwartości na świat i możliwości jakie ze sobą niesie. Wierzymy, że głoszone przez Zaruskiego idee będą dumnie rozbrzmiewały w naszych szkolnych murach i w każdym miejscu, do którego razem dotrzemy. Dzięki patronowi chcemy zaszczepiać w młodych ludziach z naszej szkoły ciekawość świata, wzajemną pomoc, współpracę. Chcemy budować wspólnotę, która będzie gotowa do poświęceń, do podejmowania inicjatyw a przede wszystkim będzie motywowała się do wzajemnego wzrastania w szacunku do otaczającego nas świata.

Przed nami wiele pracy, ale i radości z poznawania naszego Patrona i wcielania w życie głoszonych przez niego idei.

Dziś Mariusz Zaruski mówi do nas wszystkich: “Wyjdźcie w morze, gdy tylko będziecie gotowi”.

mwi

Źródło fotografii: www.nac.gov.pl