Zapraszamy Uczniów klas 0-III do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem ”SZKOŁA i JESIEŃ W POEZJI”. Chętni uczniowie zgłaszają swój udział do wychowawców klas. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

  • I etap – klasowy odbędzie się 23.10.2020 r. w salach lekcyjnych.
  • II etap –  międzyklasowy odbędzie się 29.10.2020 r. w sali widowiskowej.

Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz o tematyce zgodnej z hasłem konkursu. Na najlepszych recytatorów czekają nagrody. Zapraszamy

Urszula Kałasz, Honorata Walencka