Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa ogłosił wyniki konkursu plastyczno-przyrodniczego pn. „Wycieczka ekologiczna po zielonej metropolii warszawskiej”. Celem konkursu było zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin w zakresie wyzwań środowiskowych, promowanie piękna przyrody oraz aktywizację lokalnej społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt wpisuje się w priorytety Komisji Europejskiej w ramach nowej strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej na wzór strony z przewodnika. Prace zostały ocenione przez członków Komisji Konkursowej pod względem ekologicznego aspektu planowanej wycieczki, europejskich odniesień, jak również estetyki wykonania, pomysłowości i samodzielności wykonania pracy. Jury szczególną uwagę zwróciło na zrozumienie tematyki konkursu i jego interpretację. W kategorii wiekowej dla uczniów klas 0 – 3 nagrodę za II miejsce otrzymała Amelia z klasy 3C. Bardzo serdecznie gratulujemy naszej uczennicy i cieszymy się z jej sukcesu. 

Anna Krysztoforska