W minionym miesiacu uczniowie klas drugich i trzecich utrwalali poznane na lekcjach języka angielskiego słownictwo wykonując prace projektowe w parach i małych grupach.  

Praca odbywała się w samodzielnie wybranym zespole i wymagała od uczniów podejmowania wspólnych decyzji i działań. 

Każdy projekt został zaprezentowany na forum klasy dając dzieciom możliwość ćwiczenia i rozwijania umiejętność wysławiania się w języku angielskim oraz autoprezentacji w czasie wystąpień publicznych.  

Występy na forum klasy oraz otwarta ewaluacja prac dodała uczniom pewności siebie oraz uczyła akceptacji i tolerancji w stosunku do swoich kolegów i koleżanek z klasy. 

Klasy drugie opracowały temat „My House” przy użyciu słownictwa dotyczącego pomieszczeń i wyposażenia domu. Natomiast klasy trzecie w sposób bardzo kreatywny przedstawiły podział zwierząt i ich cechy charakterystyczne – „Animal Groups”. 

Celem zadania było nie tylko utrwalenie słówek, struktur gramatycznych poznanych w czasie zajęć lekcyjnych, ale również rozwijanie inwencji twórczej, samodzielność i kreatywność uczniów. 

Każdy uczeń pracował na miarę swoich możliwości, dowolnie wybraną metodą i techniką zgodnie z ustalonymi dla wszystkich tymi samymi kryteriami sukcesu. Powstało wiele ciekawych projektów bardzo różnych od siebie. Niektóre z nich można podziwiać na wystawie w kancelarii, którą z dumą stworzyli autorzy projektów. 

Zaangażowanie i emocje były ogromne dzięki temu dzieci są bogatsze w nowe doświadczenia i wiedzę, którą na długo zapamiętają. 

Agnieszka Gut