Uczniowie klas drugich po raz kolejny pracowali w grupach przy tworzeniu projektów z użyciem słownictwa z zakresu realizowanego działu tematycznego. Celem pracy projektowej było utrwalenie słówek oraz struktur gramatycznych poznanych w czasie zajęć lekcyjnych, rozwijanie inwencji twórczej, samodzielność i kreatywność uczniów w opracowaniu i realizacji zadań projektowych. 

 Każdy projekt został zaprezentowany na forum klasy dając dzieciom możliwość ćwiczenia i rozwijania umiejętność wysławiania się w języku angielskim oraz autoprezentacji w czasie wystąpień publicznych. Występy na forum oraz otwarta ewaluacja prac pomogła uczniom w budowaniu pewności siebie oraz uczyła ich akceptacji i tolerancji w stosunku do swoich kolegów i koleżanek z klasy. Dzieci miały możliwość uczyć się poprzez zdobywane doświadczenia odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań w grupie oraz ćwiczyć umiejętności społeczne. Praca projektowa poszerza horyzonty myślowe uczniów pozwalając na rozwój na wielu płaszczyznach.  Z projektu na projekt widać było u uczniów coraz to większą pomysłowość jak i swobodę przy prezentowaniu swoich prac przed klasą. 

Każdy uczeń pracował na miarę swoich możliwości, dowolnie wybraną metodą i techniką zgodnie z ustalonymi dla wszystkich kryteriami sukcesu. Powstało wiele ciekawych projektów bardzo różnych od siebie a niektóre z nich można podziwiać na wystawie w kancelarii. 

Agnieszka Gut