W dniach 26 lutego – 1 marca nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Let’s Get to Know Wales”. W tym samym czasie w 70 różnych szkołach w Polsce prowadzone były lekcje kulturowe związane z Walią oraz z Dniem Św. Dawida celebrowanym hucznie przez Walijczyków każdego roku w dniu 1 marca. 

Nasi uczniowie w wybranych klasach 3-6 po zapoznaniu się z prezentacją o Walii stworzyli bardzo ciekawe plakaty wypełnione informacjami o tym pięknym kraju. Podejmowali też różnego rodzaju aktywności, takie jak: kodowanie symboli Walii, wyszukiwanie słówek (word search), układanie pytań quizowych oraz prowadzili rozgrywki utrwalające poznane wiadomości z wykorzystaniem TIK. 

Jako uwieńczenie naszych działań powstała gazetka tematyczna a prace uczniów zostały wyeksponowane w English Corner oraz w salach klasowych.  

Celem projektu było rozbudzenie wśród uczniów ciekawości i zainteresowania jednym z krajów anglojęzycznych jakim jest Walia. Lekcje kulturowe nie tylko wspierają naukę języka, ale także promują szersze zrozumienie i szacunek dla różnorodności kulturowej w globalnym społeczeństwie. 

Let’s have fun and learn!

Zespół nauczycieli języka angielskiego