W  listopadzie w naszej szkole odbyły się tematyczne spotkania profilaktyczne dla uczniów poszczególnych klas:

6 i 8 listopada do uczniów klas zerowych oraz pierwszaków przybyła z wizytą pani Martyna Podolska – funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach. Pani Martyna omówiła z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się na drodze.

15 listopada dla uczniów klas 7-8 zostały zorganizowane warsztaty pt. „Samoocena – mój fundament”. Samoocena – jako postawa względem samego siebie – wpływa zarówno na codzienne samopoczucie, jak i zachowanie w relacjach społecznych. W jej określeniu ważna jest wiedza o sobie, jak również wiara, zaufanie czy szacunek do siebie, dzięki czemu człowiek może wykorzystywać swoje możliwości i zasoby, jak też bazować na nich realizując wyznaczone cele i doceniając osiągnięcia.

20 listopada to dzień ważnych rozmów  z uczniami klas 4-8 dotyczących ich funkcjonowania w Internecie oraz konsekwencji z tym związanych. Spotkanie prowadziła pani Martyna Podolska – funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach, która uczulała młodzież na wzajemny szacunek w relacjach na klasowych i szkolnych grupach społecznościowych oraz przypominała, że nic co trafi do sieci nie jest anonimowe.

Dominika Olszewska