W pierwszym tygodniu września uczniowie klasy 2b i 2c uczestniczyli w warsztatach „Międzykulturowość w szkole”, które rozwijały kompetencje społeczne wśród dzieci, gotowość do relacji z innością, postawę otwartości i zrozumienia. Wykonywane aktywności poszerzyły również wiedzę uczniów o innych państwach oraz przełamały stereotypy kulturowe. Dzieci zostały zapoznane z historią dziewczynki pochodzącej z Wietnamu opisanej w książce „Cały świat w naszej klasie. Skarbnica wiedzy”. Dzięki temu zobaczyły, jak wygląda tamtejsza edukacja, jakie panują tam zwyczaje i obyczaje oraz poznały tradycyjne potrawy i najczęściej używane zwroty w języku wietnamskim. Uczestnicy warsztatów rozpoznawali mieszkańców różnych państw oraz wykonywane przez nich zawody. Dodatkowo rozwiązywali tematyczne krzyżówki i rebusy. Tworzyli również prace plastyczne związane z międzykulturowością. Na koniec zajęć dzieci samodzielnie wysnuły wniosek – różnice między ludźmi są potrzebne, ponieważ gdyby wszyscy byli tacy sami, świat byłby nudny.

Patrycja Trzos
Martyna Kaźmierczak