Zapraszamy uczniów do udziału w darmowych warsztatach z elementami socjoterapii oraz profilaktyki pozytywnej. Program obejmują łącznie 30 godzin lekcyjnych wg poniższego harmonogramu.

DataGodziny
4.1017.00-18.30
11.1017.00-18.30
18.1017.00-18.30
23.109.00-12.45
25.1117.00-18.30
8.1117.00-18.30
15.1117.00-18.30
20.119.00-12.45
22.1117.00-18.30
27.119.00-12.00
29.1117.00-18.30

Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych liczących ok. 10-15 osób:

I Grupa 6-9 lat 

II Grupa 10-14 lat

Warsztaty prowadzone będą w sposób, który umożliwi kształtowanie u uczestników kreatywności, otwartości, umiejętności pracy w zespole oraz rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

Organizatorem programu „Młodzi Odkrywcy-kreujemy lepsze jutro” jest Fundacja LA Fontanie.

Projekt dofinansowany jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zgłoszenia do programu należy dokonać u pedagoga szkolnego do dnia 29.09.2021 r. dostarczając wypełnioną deklarację znajdującą się w linku poniżej.

Potwierdzenie zakwalifikowania się dziecka na zajęcia nastąpi za pośrednictwem librusa do dnia 1 października.

Dominika Olszewska