W naszej szkole promujemy aktywne metody nauczania i uczenia się tak aby w sposób ciekawy i przyjemny realizować podstawę programową.

W październiku, uczniowie klas drugich  pracowali w grupach przy tworzeniu projektów z użyciem słownictwa dotyczącego domu i jego wyposażenia.  

Było to zadanie terminowe, wymagające od uczniów podejmowania różnorodnych aktywności, realizowane samodzielnie w wybranym przez siebie zespole.

Każdy uczeń pracował na miarę swoich możliwości, dowolnie wybraną metodą i techniką. Dzieci rozwijając umiejętność pracy w zespole, wzbogacają swoją wiedzę i ucząc się jej wykorzystania w praktyce.

Praca projektowa nie tylko poszerza horyzonty myślowe, podnosi poziom umiejętności interpersonalnych i językowych,  ale również daje uczniom poczucie większej wartości i pewności siebie.

Powstało wiele różnorodnych, ciekawych projektów, które grupy wspólnie prezentowały przed resztą klasy. Prace zostały wyeksponowane w salach, a niektóre z nich można podziwiać w kancelarii.

Przed nami kolejne projekty do realizacji i prezentacji w języku angielskim.

Wszystkim uczniom życzę dużo samodzielności i kreatywności, której efekty już niedługo będziemy mogli podziwiać w szkole 😊

Agnieszka Gut