Przed feriami w ramach zajęć świetlicowych stworzyliśmy multisensoryczną pracę wykorzystując przy tym różne materiały i faktury. „Niebo nocą”- takie hasło towarzyszyło nam przy tym projekcie. 

Martyna Szatan