5 kwietnia młodzież z klasy 7a, 8a, 8b, 8c, 8ds wzięły udział w spotkaniu profilaktycznym pt. „Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki”. Prelekcje prowadziła psycholog na co dzień pracująca w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Warszawie. Podczas spotkania poruszone zostały tematy z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i nikotyny (m.in.: sygnały ostrzegawcze, konsekwencje dla zdrowia, fakty i mity zażywania substancji psychoaktywnych).

Dominika Olszewska