Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w szkole w dniu 29 września odbyła się akcja związana z czytaniem wybranych lektur w klasach. Na pierwszych lekcjach uczniowie czytali bajki, baśnie, opowiadania i wiersze. W tym roku prym wiodły wiersze współczesnej poetki Małgorzaty Strzałkowskiej. Uczniowie czytali wybrane teksty autorki uczestnicząc w klasowych konkursach na Mistrza Pięknego Czytania. Mistrzowie wyłonieni w konkursie czytali młodszym kolegom według zasady – Starsi czytają Młodszym. Na uczniów czekały oklaski, dyplomy i drobne upominki.
Dla uatrakcyjnienia tego wydarzenia uczniowie mogli posłuchać na szkolnym holu nagrań wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej w wykonaniu nauczycieli. Czytanie dało nam wszystkim dużo radości.

Agnieszka Skop