Dnia 22 listopada 2021 roku odbyło się Pierwsze Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. O godzinie 15:00 Wójt Gminy Stare Babice otworzył spotkanie witając młodzież. Nasze uczennice, Michalina Bukowska, Maja Maćkiewicz oraz Emilia Żółcińska dumnie reprezentowały naszą szkołę podczas całego spotkania. Tego dnia Młodzieżowa Rada Gminy złożyła ślubowanie oraz wręczono nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Co więcej, podczas tajnego głosowania, wybrano Przewodniczące Młodzieżowej Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Po tym wszystkim zakończono obrady.

Nasze uczennice z niecierpliwością czekają na kolejne obrady, aby móc zaprezentować swoje pomysły na forum Młodzieżowej Rady Gminy.

Martyna Domańska