W dniach 28 luty- 04 marzec 2021 uczestniczyłam w międzynarodowym szkoleniu “Zagraj, aby dowiedzieć się więcej – Alternatywne metody edukacji formalnej i nieformalnej w oparciu o ruch zabawę. Intensywne szkolenie dla nauczycieli”. Tematyka szkolenia dotyczyła nauczania przez zabawę, ruch oraz aktywowanie wszystkich zmysłów u uczniów. Projekt realizowany był ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2021-2021 oraz z budżetu państwa w ramach PROGRAMU EDUKACJA mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią w obszarze edukacji.

Szkolenie prowadziły dwie doświadczone metodyczki z Islandii i Anglii. Głównym celem kursu było poszerzenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli o nowe, alternatywne formy edukacji formalnej i nieformalnej. Uczestnicy w ramach szkolenia poznali nową, alternatywną metodę nauczania Play To Learn More, w ramach której dzieci uczą się wszystkich przedmiotów opartych na programie nauczania poprzez grę w żywy i skuteczny sposób.

Nauczyciele z całej Polski spotkali się, aby dowiedzieć się o różnych aktywnościach, które można wykonywać z dziećmi zarówno w budynku szkolnym, jak i na zewnątrz.

Uczestniczący  kursu doświadczyli fantastycznej mocy: wykorzystania trybów podróży w grach, wykorzystania ruchu, śpiewu, rekwizytów, map historii, wizualizacji, kamieni opowieści, mini obiektów i symboli, poszukiwania skarbów i gry TPR, a także metod relaksacyjnych i wyciszających.

Kurs był dobrą okazją do poznania nowych, ciekawych metod pracy z dziećmi, zwiększenia aktywności ruchowej i atrakcyjności zajeść́ w ramach standardowych przedmiotów szkolnych. Jedną z metod pracowaliśmy z klasami piątymi na plastyce. Było  dużo radości i zaangażowania, a wybrany sposób pracy bardzo się uczniom podobał.

Anna Krysztoforska