Na początku marca w klasie 2b i 2c został zrealizowany projekt Podróże po Europie. Dzieci zgłębiały wiedzę związaną z kulturą, tradycją, fauną i florą europejskich krajów. Projekt rozpoczął się grą polegającą na znalezieniu rówieśnika, który odwiedził charakterystyczną dla danego państwa atrakcję. Uczniom została również przedstawiona prezentacja ukazująca najpopularniejsze potrawy różnych europejskich zakątków. Ciekawym zadaniem było także wspólne oglądanie map, poszukiwanie informacji w atlasach i innych przyrodniczych książkach. W trakcie trwania projektu wykorzystywano nowoczesne technologie, za pośrednictwem których dzieci wirtualnie zwiedzały różne miejsca na naszym kontynencie, uczyły się mówić dzień dobry! w różnych językach, a także wykonywały interaktywne ćwiczenia. Uczniowie rozwiązywali tematyczne karty pracy, zagadki i rebusy. Posługując się kołem fortuny każdy uczestnik zajęć wylosował swój kraj, na temat którego przygotował wystąpienie. Dzięki temu zadaniu dzieci mogły wcielić się w rolę eksperta, a także zdobyć cenną umiejętność wygłaszania przemówień publicznych. Warto również docenić zaangażowanie dzieci, które przejawiło się w wykonaniu różnorodnych prac – prezentacji multimedialnych, plakatów i prac 3D. Projekt bardzo podobał się uczniom i jak sami stwierdzili – zachęcił do podróżowania po Europie.

Patrycja Trzos, Martyna Kaźmierczak