Wspominając miniony miesiąc…..

Jak co roku 20 listopada przypada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Natomiast w 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka      🇵🇱👨‍👩‍👦‍👦💑👨‍👩‍👧🇵🇱

Każdemu z dzieci, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują prawa tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić. Nie kolidują one z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.  

Celem Dnia Praw Dziecka jest uświadamianie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypominanie, że nie tylko mają te prawa zawsze respektować, ale powinni także stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę.

Najwspanialsi z najwspanialszych uczniów naszej szkoły z okazji tego świata wykonali prace przedstawiające prawa wszystkich dzieci 🥰💕

Wioletta Sadowska