Projekt Be.Eco

W tym roku szkolnym bierzemy udział w programie Be. Eco.

Pierwszym wyzwaniem, które podjęliśmy, było szerzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów i rodziców. Klasy szóste przeprowadziły w formie projektu kampanię informacyjną na temat elektroodpadów.

Dzieci zebrały informacje na temat elektrośmieci i punktów ich zbiórek na terenie naszej gminy. Następnie przygotowały dwa plakaty z załączonymi mapkami, które powiesiły: jeden przy wejściu do szkoły – dostępny dla wszystkich, którzy znajdują się w jej pobliżu – oraz drugi – w kąciku ekologicznym, przeznaczony dla uczniów.

Uczniowie pozostałych klas wzięli udział w lekcjach wychowawczych, podczas których mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat elektroodpadów i zagrać w tematyczną grę planszową.

Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt serdecznie dziękujemy.

EKO WYZWANIE = SEGREGUJEMY ODPADY

Organizatorem Ogólnopolskiego Eko-wyzwania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod nazwą: „Dbamy o środowisko – segregujemy elektroodpady”, jest Fundacja Digital University, Partnerem Eko-wyzwania , jest RLG Systems Polska Sp. z o.o., Eko-wyzwanie realizowane jest w ramach publicznych kampanii edukacyjnych RLG RELECTRA Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. zwana dalej RLG Relectra Polska.