W tym roku szkolnym projekt czytelniczy „Bingo Boy Reads with Kids” realizowany jest na zajęciach rozwijających z języka angielskiego dla klas drugich.

Na tych zajęciach rozwijamy wszystkie kompetencje językowe. Dzieci wykonują ćwiczenia doskonalące pisanie, czytanie, mówienie jak również słuchanie ze zrozumieniem.

Czytanie oraz prawidłową wymowę brytyjską ćwiczymy z pomocą książeczek z wydawnictwa Bingo Books, wszystko w oparciu o zakresy tematyczne, leksykalne i strukturalne międzynarodowych egzaminów językowych dla dzieci – Cambrigde Young Learners na poziome Starters Plus.

W czasie zajęć wykorzystywane są również technologie informacyjno- komunikacyjne dzięki czemu uczniowie mogą jeszcze aktywniej uczestniczyć  w ćwiczeniach.

Wczesny start w samodzielne czytanie po angielsku zorganizowany jest w formie aktywizujących zabaw językowych, połączonych z ruchem i śpiewaniem piosenek, które są tematycznie związane z wybranymi lekturami.

Zapraszam do obejrzenia filmiku i posłuchania  jak nasi uczniowie czytają oraz śpiewają na zajęciach.

Agnieszka Gut