W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektów edukacyjnych na międzynarodowej platformie eTwinning. Obecnie klasa 1b bierze udział w dwóch projektach.

Pierwszy z nich to „Massalina” – projekt mający na celu zaszczepienie w uczniach wartości takich jak odpowiedzialność, tolerancja, cierpliwość oraz umiejętność współpracy z drugim człowiekiem. Biorąc udział w tym projekcie uczniowie będą mieli możliwość rozwijania wyobraźni oraz kreatywnego myślenia. Pozwoli on także na wzmocnienie ich relacji społecznych.

„Postcards” to drugi z projektów polegający na wymianie pocztówek bożonarodzeniowych z uczniami ze szkoły w Turcji. Dzieci samodzielnie wykonają pocztówki, napiszą życzenia w języku angielskim i polskim.

Dopiero zaczęliśmy realizację projektów. Zaprezentowaliśmy swoją miejscowość, szkołę i uczniów klasy 1b. W miarę upływu czasu podzielimy się zdjęciami z kolejnych etapów ich realizacji.

Katarzyna Andrychowska