W październiku w nawiązaniu do szkolnego Festiwalu Dyni oraz Tygodnia dla Zdrowia Psychicznego uczniowie klas 2 i 3 oraz klasy 5 na lekcji języka angielskiego wykonali plakaty „Pumpkin Face”.

Tematem przewodnim prac były emocje. Zadanie polegało na rozróżnieniu ich, nazwaniu w języku angielskim oraz zilustrowaniu za pomocą dyniowej buzi.

Uczniowie pracowali w małych grupach rozwijając swoje umiejętności współpracy. W pierwszym etapie planowania było dużo emocji i dyskusji, które z czasem wyciszyły się i wszyscy przystąpili do wykonywania samodzielnie przydzielonych zadań wspierając się wzajemnie. Uczniowie świetnie poradzili sobie również z ograniczeniem czasowym, już pod koniec lekcji prace były gotowe do zawieszenia w klasach i na ścianach korytarza szkolnego.

W czasie lekcji dzieci miały okazję poznać termin „fałszywi przyjaciele” (ang. false friends), który odnosi się do słów lub wyrażeń w dwóch różnych językach wyglądających lub brzmiących podobnie, ale mających zupełnie różne znaczenia. Na przykładzie konkretnych słówek przekonaliśmy się, że korzystając ze słownika przy tłumaczeniach należy zachować pełną ostrożność.

Lekcje angielskiego o emocjach niosą dla uczniów wiele korzyści. Pomagają im zrozumieć i wyrażać swoje uczucia w innym języku, uczą słownictwa związanego z emocjami pozwalając na skuteczną komunikację a co za tym idzie nawiązywanie nowych relacji. W połączeniu z pracami plastycznymi zwiększają zaangażowanie i motywację uczniów do nauki jednocześnie rozwijając umiejętności wizualne.

Agnieszka Gut