Z dniem 2 marca rusza rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, a 7 marca do klas pierwszych. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się w Zarządzeniu Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2023/2024.

System elektroniczny rekrutacji