Rekrutacja

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/22 – informacje Urzędu Gminy Stare Babice

System Elektronicznych Rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych:

Rodzaj czynnościTermin

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata
Rejestracja w systemie i złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (złożenie dokumentów do placówki pierwszego wyboru
w formie papierowej w przypadku braku możliwości elektronicznego podpisania wniosku lub załączenia skanów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów)
Początek: 11.03.2021
godz. 00:00
Koniec: 26.03.2021
godz. 23:59
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata
09.04.2021
godz. 23:59
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 14.04.2021
godz. 13:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki
od 14.04.2021
do 22.04.2021
godz. 23:59
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
26.04.2021
godz. 13:00

Harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej:

Rodzaj czynnościTermin
Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata
Rejestracja w systemie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (złożenie
dokumentów do szkoły w formie papierowej, w przypadku braku możliwości elektronicznego podpisania wniosku lub załączenia skanów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów)
Początek: 11.03.2021
godz. 08:00
Koniec: 30.03.2021
godz. 16:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata
do 09.04.2021
godz. 16:00
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych14.04.2021
godz. 13:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci oświadczenia od 14.04.2021
do 26.04.2021
godz. 16:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
28.04.2021
godz. 13:00
Zmiana czcionki